pripravy-na-manzelstvi

Přípravy na manželství pro snoubence

V Centru pro rodinu a sociální péči ročně pořádáme na 30 skupinových nebo individuálních kurzů Přípravy na manželství pro snoubence.

Přípravy na manželství pro snoubence

Přípravy snoubenců na manželství jsou určeny pro páry, které se připravují na církevní sňatek a jsou ochotny věnovat vstupu do manželství ještě o něco víc, a sice svůj čas. Odměnou jim pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace, spokojeného manželství.

Přípravu na svátostné manželství je možné absolvovat buď ve skupině nebo samostatně. Skupinová příprava na manželství probíhá v daných termínech ve skupině min. 2 až max. 8 párů. Individuální přípravu pro jeden pár lze zahájit po domluvě kdykoli.

Připravit se manželství má smysl.

pripravy-na-manzelstvi

V průběhu celého roku

Individuálně nebo skupinově