Kreativní prožitkové tvoření “Jarní zahrádka”

Kreativní prožitkové tvoření je výukový program pro mateřské školy vycházející z artefiletického pojetí výchovy. Podporuje rozvoj ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a Dítě a ten druhý.

Jarní zahrádka – kreativní prožitkové myšlení

Program mimo jiné rozvíjí u dětí schopnost komunikace, kritického myšlení a následného reflektivního dialogu. Rozvíjí jejich intelekt, řeč a jazyk. Podporuje duševní pohodu, psychickou odolnost dítěte, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření.

Sluníčko se ještě trochu ospale protáhlo, ale do mrakových peřin už se neschovalo. Vždyť zaslechlo, že děti chtějí pomoct zahrádce! Sluníčko zahřeje každou květinu, kterou děti osvobodí z dusivého sevření. Ale jaká květinka to bude?

Pojďte s námi prožít tuto výtvarnou hru nejen s pastelkami či štětcem! Společně se zahrádkou probudíme i naše smysly a společně vytvoříme něco jedinečného. Hmat probudíme tvořením z mnoha různých materiálů, zrak použijeme při kresbě a malování, čichem zjistíme, jak krásně ta naše zahrádka voní, a když budeme chvíli potichu, uslyšíme i to jarní cvrlikání probuzených ptáčků vítajících jaro.

Děti ztvárňují svůj prožitek prostřednictvím určitého uměleckého výrazu (výtvarného, hudebního, dramatického apod.), kdy mají prostor se do díla úplně ponořit. Následně si o svých pocitech ve skupině povídají a objevují tak různorodost názorů i pocitů. Učí se tak vzájemné toleranci a respektu k názorům ostatních. V rámci reflektivního dialogu objevují, co se jim povedlo či nepovedlo a proč, co se jim líbilo či nelíbilo, nebo co pro ně bylo těžké a jak si poradily.

Kdy & Kde

  • Termín dle individuální domluvy s koordinátorem kurzu
  • Výukový program organizujeme pro MŠ a dětské skupiny v rámci města Brna. V případě dojezdu do jiného města si po domluvě účtujeme poplatek za cestovné.
Program je připraven pro skupinu maximálně 25 dětí.

Časový harmonogram

  • 90 minut výuky s aktivním přispěním dětí

Cena

  • 85 Kč / dítě
  • minimální cena za jednu třídu 1700 Kč

Lektorka

V současné době pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči na pozici vedoucí služby Trojlístek – sblížení tří generací.  Absolvovala akreditované semináře Úvod do arteterapie, Arteterapie – rozšiřující profesní kurz, Techniky arteterapie a artefiletiky v individuální a skupinové práci a spoustu dalších online seminářů na téma prožitkového tvoření se zaměřením na předškolní děti (např. Výtvarné hry pro školy a školky, Nadchněte děti pro tvoření, a jiné). 

Jako maminka tří dětí, kterým předává svou lásku k tvoření už od narození, sama zjistila, jak moc je zdravé vedení k tvoření pro děti důležité. Hned po rodičovské dovolené si otevřela výtvarný ateliér, kde pomáhala dalším lidem objevovat zdroj vnitřní síly a sebedůvěry pomocí výtvarných kurzů. Pořádala výtvarné kurzy pro dospělé, zaměřené zejména relaxačně a artefiletické programy pro třídy 1. stupně v ZŠ. Nejvíce zkušeností má ale s dětmi předškolního věku, pro které pořádala kurzy se zaměřením na výtvarný prožitek, pořádala několik běhů příměstských táborů zaměřených na rozvoj tvořivosti a podporu kreativity a sebedůvěry pomocí artefiletických metod. Má také zkušenosti s prací ve třídách na 1. stupni základní školy v rámci projektu Nadace VIA, který podporuje integraci dětí z ukrajinských rodin do kolektivu školní třídy. Nyní se sama věnuje umělecké tvorbě a neustále se vzdělává v oblasti arteterapie a artefiletiky.

Kontakt na koordinátora

Eliška Slavíková
mobil: +420 / 605 234 509 (primární kontakt)
tel.: 518 328 816
e-mail: eliska.slavikova@crsp.cz