Zaostřeno na zdravé vztahy

zaostreno-na-zdrave-vztahy

Cyklus přednášek Zaostřeno na zdravé vztahy je program na podporu zdravých vztahů a prevenci rizikového sexuálního chování u dospívajících.

Program primární prevence je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií na území Jihomoravského kraje.

Naši lektoři dochází za žáky přímo do školy

Přednášky jsou interaktivní, s promítáním, s diskusí, postihují názorovou pluralitu. Argumentují pro pozitivní pohled na sebe sama, na lidskou důstojnost, lásku, odpovědný vztah, manželství.

Zaostřeno na zdravé vztahy - témata

Pochopení sebe sama a zdravé sebepřijetí jsou nutným předpokladem pro zdravou osobnost. Mluvíme o potřebě prožívat vztahy, o zralé lásce, o sexualitě. Sexualita je představena jako pozitivní hodnota, ke které lze přistupovat s úctou, odpovědností
a smysluplně. Charakterizujeme zamilovanost, dobu chození, náplň doby chození.

Propojujeme školní učivo biologie o pohlavní soustavě, oplodnění, těhotenství a o vývoji dítěte s učivem výchovy ke zdraví. Zdůrazňujeme potřebu spojit rodičovství až se zralým vztahem muže a ženy. Také citlivě uvádíme základní informace o interrupci.

Založeno na odpovědném přístupu k plodnosti, rodičovské roli. Podrobněji a z lékařského hlediska se proberou druhy antikoncepce, riziko sexuálně přenosných chorob. Odpovědné chování je spojováno s vhodným načasováním začátku sexuálního
života a s odpovědným rodičovstvím. Stavíme do kontrastu sociálně patologické jevy a odpovědné jednání, které vede k dlouhodobě stabilnímu osobnímu životu.

Výběr partnera může zásadně ovlivnit budoucí život mladého člověka. Odpovědnost spočívá ve výběru partnera a ve způsobu sexuálního chování, včetně upozornění na negativní následky rizikového chování a zdravotní dopady samotného předčasného
sexu. Argumentujeme pro dlouhodobě stabilní osobní život. Zdůrazňujeme, že sexuální život je hodnota, ke které lze přistupovat s úctou, citlivě a jemně.

Lekce doslovně naplňuje svůj název. S informacemi a argumenty, čím je konzumace pornografie ohrožující.

Zdravotní rizika nezodpovědného sexuálního života s věcným souborem argumentů.

  • Jedno téma = dvě vyučovací hodiny (90 minut).
  • V jedné třídě budou realizovaná nejméně dvě témata, o která škola projeví zájem, každé téma v jiném termínu (ne v jednom dni).
  • Maximální rozsah programu je šest témat pro jednu třídu.
  • Program bude realizován vždy samostatně s jednou třídou (max. 32 osob).
  • Je možné pracovat s děvčaty a hochy odděleně, i když témata jsou stejná.

Kdy & Kde

  • Program probíhá přímo ve vaší škole
  • Termín dle individuální domluvy  

Cena

  • Realizace je díky finanční podpoře Jihomoravského kraje zdarma.

Kontakt 

Mgr. Ivana Štěpánková 
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

jmk-logo
Spolufinancováno Jihomoravským krajem