Zaostřeno na zdravé vztahy

zaostreno-na-zdrave-vztahy

Cyklus přednášek Zaostřeno na zdravé vztahy je program na podporu zdravých vztahů a prevenci rizikového sexuálního chování u dospívajících.

Program primární prevence je určen pro žáky 6. až 9. tříd základních škol nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií na území Jihomoravského kraje.

Naši lektoři dochází za žáky přímo do školy

Přednášky jsou interaktivní, s promítáním, s diskusí, postihují názorovou pluralitu. Argumentují pro pozitivní pohled na sebe sama, na lidskou důstojnost, lásku, odpovědný vztah, manželství.

Zaostřeno na zdravé vztahy - témata

  • Téma 1. a 2. = dvě vyučovací hodiny (90 minut).
  • Téma 3. a 4. = jedna vyučovací hodina (45 minut).
  • V jedné třídě budou realizovaná nejméně dvě témata, o která škola projeví zájem, každé téma v jiném termínu (ne v jednom dni).
  • Maximální rozsah programu jsou 4 témata pro jednu třídu.
  • Program bude realizován vždy samostatně s jednou třídou 
  • Je možné pracovat s děvčaty a hochy odděleně, i když témata jsou stejná.

Kdy & Kde

  • Program probíhá přímo ve vaší škole
  • Termín dle individuální domluvy  

Cena

  • Realizace je díky finanční podpoře Jihomoravského kraje zdarma.

Kontakt 

Mgr. Ivana Štěpánková 
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

jmk-logo
Spolufinancováno Jihomoravským krajem