Trojlístek

Projekt Trojlístek, financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR,  vychází ze zkušeností rakouské služby Oma Dienst. Jeho cílem je aplikovat zkušenosti ze zahraničí na české prostředí. Služba Oma Dienst ve Vídni zprostředkovává kontakt mezi náhradními babičkami a rodinami s dětmi. Ročně zajistí kolem šesti set úspěšných kontaktů.

Cílem projektu Trojlístek je usnadnění návratu na trh práce pro rodiče a současně vytvoření pracovních příležitostí pro nezaměstnané ženy. Rodiče malých a školních dětí dostanou možnost seznámit se s ženou, která v rodině bude zastupovat roli náhradní babičky. Tyto ženy s rodinou vytvoří pracovně přátelský vztah, který bude založen na osobní rovině a zároveň doporučeném finančním ohodnocení. Cena za službu péče o děti bude nižší než v komerčním prostředí, což rodičům umožní zvát náhradní babičku domů častěji.

Náhradní babičky získají v rámci projektu bezplatnou možnost rozšiřování svých osobních a rodinných dovedností prostřednictvím školení a workshopů.

Budou mít možnost rozšířit a zintenzivnit své sociální kontakty a další schopnosti (např. znalost první pomoci, práce s počítačem, vzdělání v oblasti vývoje dětské psychiky, nácvik komunikačních technik aj.).

Projekt reaguje na nedostatek míst v zařízeních předškolní péče a na skutečnost, že členové širší rodiny mnohdy nežijí ve vzájemné blízkosti a nemohou si navzájem pomáhat v běžných rodinných záležitostech.

Cílovou skupinou, které má projekt pomoci k návratu na trh práce a lepší možnosti sladění práce a péče o rodinu, jsou rodiče s malými a/nebo školními dětmi do 15ti let věku a také sólo rodiče (rodiče-samoživitelé) s dětmi do 15ti let věku. Projekt dále umožní návrat na trh práce dlouhodobě nezaměstnaným ženám po pětačtyřicátém roku života a ženám v předdůchodovém věku.

Partneři projektu:

  • Klub přátel rodiny, o. s.
  • Rada seniorů České republiky, o. s.
  • Ženy50, o.s.
  • Der Katholischer Familienverband der Erzdiözese Wien

 

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)