Pozitivní rozvoj dětí v době jarní a letní

Cíl projektu: Cílem zvolených aktivit je podpora pozitivního rozvoje osobnosti dětí a mládeže, rozvoj jejich individuálních schopností a dovedností, posílení sebedůvěry, koncentrace a socializace při týmové spolupráci a skupinovém myšlení. Jsme připraveni přijmout i děti se specifickými potřebami jako jsou děti s ADHD nebo poruchami autistického spektra, což může zvýšit možnost integrace mezi dětmi s různými životními zkušenostmi.

Financováno:

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP