Podpora a další doprovázení dětí z neúplných rodin, dětí se syndromem ADHD a jejich rodičů

Projekt navázal na program sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s názvem Cestou necestou, které CRSP realizovalo od roku 2007. Cílem obou projektů je pomoc při zajištění co nejvhodnějších podmínek pro vývoj dětí, kterým je díky podpoře MPSV možné poskytnout další aktivity a formy podpory.

Hlavní aktivity projektu:

  • Individuální pravidelné poskytování vzdělávacích a psychosociálních činností v terénu rodině nebo dítěti, se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí dětí
  • Konzultace – výchovné poradenství pod vedením psychologa

Cíle projektu:

  • Cílem projektu je podpora dětí v neúplných rodinách a dětí s ADHD v souvislosti s eliminací čí zamezením sociálně patologického chování.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)