ANIMA PLUS CZ – Inovativní opatření na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání

Od srpna 2009 do července 2011 realizovalo Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s parntery projekt ANIMA PLUS CZ – Inovativní opatření na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání.

Projekt je rozvojovou součástí národního projektu Anima CZ, realizovaný Centry pro rodinu v ČR.

Partneři projektu ANIMA PLUS CZ:

  • Statutární město Brno
  • Národní centrum pro rodinu
  • IBM GS Delivery Center CR s.r.o.

Hlavní aktivity projektu:

  • Inovativní opatření na podporu účasti žen v oboru ICT, vzdělávání a výcvik žen ve spolupráci s partnerem IBM ČR
  • Audit Rodina&Zaměstnání – přenos know-how ze zahraničí, modifikace na poměry ČR, pilotní odzkoušení, udělení licenční značky Podnik příznivý rodině
  • Školení zaměstnavatelů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a slučitelnosti rodiny a zaměstnání

Cíle projektu:

  • podpora slučitelnosti rodiny zaměstnání a uplatňování rovných příležitostí žen a mužů formou inovativních opatření
  • zavedením a pilotním odzkoušením licenčního Auditu Rodina&Zaměstnání podpořit používání tohoto systémového nástroje pro lepší slaďování profesního a rodinného života v ČR
  • podpora účasti žen v oboru ICT
  • zvýšení senzitivity zaměstnavatelů a veřejnosti k problematice uplatňování rovných práv žen a mužů na trhu práce

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP