ANIMA PLUS CZ – Inovativní opatření na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání

Od srpna 2009 do července 2011 realizovalo Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s parntery projekt ANIMA PLUS CZ – Inovativní opatření na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání.

Projekt je rozvojovou součástí národního projektu Anima CZ, realizovaný Centry pro rodinu v ČR.

Partneři projektu ANIMA PLUS CZ:

 • Statutární město Brno
 • Národní centrum pro rodinu
 • IBM GS Delivery Center CR s.r.o.

Hlavní aktivity projektu:

 • Inovativní opatření na podporu účasti žen v oboru ICT, vzdělávání a výcvik žen ve spolupráci s partnerem IBM ČR
 • Audit Rodina&Zaměstnání – přenos know-how ze zahraničí, modifikace na poměry ČR, pilotní odzkoušení, udělení licenční značky Podnik příznivý rodině
 • Školení zaměstnavatelů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a slučitelnosti rodiny a zaměstnání

Cíle projektu:

 • podpora slučitelnosti rodiny zaměstnání a uplatňování rovných příležitostí žen a mužů formou inovativních opatření
 • zavedením a pilotním odzkoušením licenčního Auditu Rodina&Zaměstnání podpořit používání tohoto systémového nástroje pro lepší slaďování profesního a rodinného života v ČR
 • podpora účasti žen v oboru ICT
 • zvýšení senzitivity zaměstnavatelů a veřejnosti k problematice uplatňování rovných práv žen a mužů na trhu práce

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)