Vize CRSP

Vize CRSP je především přispívat k morální a duchovní obnově naší společnosti. Na tom chceme pracovat, skrze poskytování pomoci a podpory potřebné k upevnění a prohloubení manželských vztahů, k prohlubování vztahů v rodině a vlastní podporou rodinných hodnot. 

Naše poslání

Poslání, stejně jako vize CRSP, je podporovat hodnoty manželství a rodiny ve všech fázích vývoje, hájit zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Veškeré aktivity a služby Centra pro rodinu a sociální péči jsou poskytovány na základě principů a zásad obsažených v Etickém kodexu organizace.

Prohlédněte si 

Seznam pořádaných aktivit pro veřejnost i speciální skupiny. Sledujte náš Facebook, nebo odebírejte newsletter s novinkami, které pro vás připravujeme!

Naše cíle

  • Hájit zájmy rodin na místní a celostátní úrovni v oblasti rodinné politiky a napomáhat v rozvoji prorodinných služeb.
  • Nabízet vzdělávací programy a poradenství pro rodiny.
  • Nabízet volnočasové aktivity a místo pro vzájemné setkávání.
  • Poskytovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a seniory.
  • Doprovázet náhradní rodiny na jejich cestě s přijatými dětmi.
  • Hájit zájmy a práva dětí.
  • Podporovat neúplné a doplněné rodiny a rodiny s dětmi se specifickými potřebami, napomáhat jim v překonávání problémů souvisejících s jejich konkrétní situací.
  • Podporovat aktivní život seniorů jako prevenci sociálního vyloučení ve stáří.
  • Zvyšovat a prohlubovat kompetence odborných pracovníků prorodinných organizací.
  • Rozvíjet spolupráci s dalšími prorodinnými organizacemi na propojování a rozšiřování služeb rodinám.

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti!

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP