Vize CRSP

Vize CRSP je především přispívat k morální a duchovní obnově naší společnosti. Na tom chceme pracovat, skrze poskytování pomoci a podpory potřebné k upevnění a prohloubení manželských vztahů, k prohlubování vztahů v rodině a vlastní podporou rodinných hodnot. 

Naše poslání

Poslání, stejně jako vize CRSP, je podporovat hodnoty manželství a rodiny ve všech fázích vývoje, hájit zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Veškeré aktivity a služby Centra pro rodinu a sociální péči jsou poskytovány na základě principů a zásad obsažených v Etickém kodexu organizace.

Prohlédněte si 

Seznam pořádaných aktivit pro veřejnost i speciální skupiny. Sledujte náš Facebook  a Instagram (centrum_pro_rodinu_brno) nebo odebírejte newsletter s novinkami, které pro vás připravujeme!

Naše cíle

 • Hájit zájmy rodin na místní a celostátní úrovni v oblasti rodinné politiky a napomáhat v rozvoji prorodinných služeb.
 • Nabízet vzdělávací programy a poradenství pro rodiny.
 • Nabízet volnočasové aktivity a místo pro vzájemné setkávání.
 • Poskytovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a seniory.
 • Doprovázet náhradní rodiny na jejich cestě s přijatými dětmi.
 • Hájit zájmy a práva dětí.
 • Podporovat neúplné a doplněné rodiny a rodiny s dětmi se specifickými potřebami, napomáhat jim v překonávání problémů souvisejících s jejich konkrétní situací.
 • Podporovat aktivní život seniorů jako prevenci sociálního vyloučení ve stáří.
 • Zvyšovat a prohlubovat kompetence odborných pracovníků prorodinných organizací.
 • Rozvíjet spolupráci s dalšími prorodinnými organizacemi na propojování a rozšiřování služeb rodinám.

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

 1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
 2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)