Vize CRSP

Vize CRSP je především přispívat k morální a duchovní obnově naší společnosti. Na tom chceme pracovat, skrze poskytování pomoci a podpory potřebné k upevnění a prohloubení manželských vztahů, k prohlubování vztahů v rodině a vlastní podporou rodinných hodnot. 

Naše poslání

Poslání, stejně jako vize CRSP, je podporovat hodnoty manželství a rodiny ve všech fázích vývoje, hájit zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Veškeré aktivity a služby Centra pro rodinu a sociální péči jsou poskytovány na základě principů a zásad obsažených v Etickém kodexu organizace.

Prohlédněte si 

Seznam pořádaných aktivit pro veřejnost i speciální skupiny. Sledujte náš Facebook  a Instagram (centrum_pro_rodinu_brno) nebo odebírejte newsletter s novinkami, které pro vás připravujeme!

Naše cíle

  • Hájit zájmy rodin na místní a celostátní úrovni v oblasti rodinné politiky a napomáhat v rozvoji prorodinných služeb.
  • Nabízet vzdělávací programy a poradenství pro rodiny.
  • Nabízet volnočasové aktivity a místo pro vzájemné setkávání.
  • Poskytovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a seniory.
  • Doprovázet náhradní rodiny na jejich cestě s přijatými dětmi.
  • Hájit zájmy a práva dětí.
  • Podporovat neúplné a doplněné rodiny a rodiny s dětmi se specifickými potřebami, napomáhat jim v překonávání problémů souvisejících s jejich konkrétní situací.
  • Podporovat aktivní život seniorů jako prevenci sociálního vyloučení ve stáří.
  • Zvyšovat a prohlubovat kompetence odborných pracovníků prorodinných organizací.
  • Rozvíjet spolupráci s dalšími prorodinnými organizacemi na propojování a rozšiřování služeb rodinám.