snoezelen-pro-deti

Snoezelen pro děti

Snoezelen pro děti jako metoda individuální práce s neklidnými dětmi v příjemném relaxačním prostoru. 

Navštivte Snoezelen pro děti

Místnost je vybavená vybranými světelnými a zvukovými prvky, vůněmi a hudbou, které necháváme působit za účelem uklidnění, ale i smyslové stimulace.

Sezení Snoezelen pomáhají snižovat stres, strach, nejistotu i projevy agrese a působí podpůrně a terapeuticky s pozitivním dopadem na výchovu a vzdělávání.

Program je určen pro děti ve věku 6–12 let.

snoezelen-pro-deti

od září 2022

Zjistit více

neklidne-deti.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči se problematice rodin s neklidnými a hyperaktivními dětmi (ADHD) věnuje od roku 1999. Jsme v této oblasti jedna z nejzkušenějších organizací.