pro_seniory_skupinova_aktivizacni_sluzba

Skupinová aktivizační služba pro seniory v době nouzového stavu

Ani v době nouzového stavu nepřerušila Skupinová aktivizační služba pro seniory (SASS) svou činnost a nabídla klientům alternativní možnosti.

Namísto setkávání ve skupinách mohly naše seniorky ve druhé polovině října využít předem sjednanou individuální schůzku s lektorkou SASS. Díky výhodné poloze CRSP na Biskupské ulici tak mnohá setkání proběhla formou vycházky v nejbližším okolí.

Některé seniorky upřednostnily jinou variantu a každý týden si pravidelně vyzvedávaly materiály pro trénink paměti na recepci CRSP nebo jim byly dokumenty zasílány elektronicky.

Třetí vítanou možností pro udržení vzájemného kontaktu byly telefonické hovory.

Všechny nabízené varianty byly našimi klienty široce využívány.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme nuceni dočasně ZRUŠIT INDIVIDUÁLNÍ SETKÁVÁNÍ.

Vyzvedávání materiálů na recepci či zasílání mailem a telefonické hovory však poskytujeme i nadále.

Věříme, že výše uvedené aktivity v rámci možností přispějí seniorům ke snazšímu zvládání obtíží, které nouzový stav přináší.

Kontaktujte nás