skeener

SKEENER – program pro hyperaktivní a neklidné děti

Program SKEENER je určen hyperaktivním a neklidným dětem ve věku 8–11 let. Zaměřujeme se na nácvik soustředěnosti, zvládání negativních emocí (vztek, agrese) a zlepšení komunikace ve skupině.

SKEENER 🤹‍♂️🤸‍♀️ pravidelně 1× za 14 dní

Využíváme principy pozitivní motivace dětí. Děti se naučí lépe komunikovat a spolupracovat s vrstevníky i dospělými a to formou her a činností, které jsou přijatelné jejich věku. Získané dovednosti mohou děti využít ve škole i běžném životě.

Využijte efektivně čas a pracujte na tom, aby se Vám i dítěti dařilo lépe zvládat náročné situace, které ADHD oběma stranám přináší. 

skeener

11. 9. 2023 – 29. 1. 2024

16.00–17.30 hod.

Vždy pondělí 1× za 14 dní

Centrum pro rodinu a sociální péči se problematice rodin s neklidnými a hyperaktivními dětmi (ADHD) věnuje od roku 1999. Jsme v této oblasti jedna z nejzkušenějších organizací.