zachazeni-s-novorozencem

Seminář Zacházení s novorozencem

Nastávající rodiče zveme na seminář Zacházení s novorozencem, kde vás seznámíme se zásadami bezpečné a správné manipulace s novorozencem. 

Seminář Zacházení s novorozencem

Správná manipulace s miminkem je především vhodnou prevencí vadného držení těla v dětském věku.

Na modelu si můžete prakticky vyzkoušet doporučené postupy a nacvičí praktické dovednosti v péči o dítě pod vedením zkušené fyzioterapeutky. (Kurz mohou samozřejmě absolvovat i rodiče s miminky.) Získáte také přehled o produktech vhodných k hygieně novorozence, nevyvolávajících podráždění a alergické reakce pokožky.

zachazeni-s-novorozencem

23. 8. 2022

15.30–18.30 hod.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)