Seminář Kontakt dětí v pěstounské péči s rodiči ve výkonu trestu

Milí pěstouni, dovolujeme si vás pozvat na vzdělávací seminář pro pěstouny zaměřený na téma Kontakt dětí v pěstounské péči s rodiči ve výkonu trestu odnětí svobody.

Kontakt dětí v pěstounské péči s rodiči ve výkonu trestu odnětí svobody

Hlavním pojmem, který bude pojítkem celého semináře, je VZTAH mezi rodičem a dítětem, jak ho utvářet a jak ho udržet během výkonu trestu.

Seminář povedou zkušené lektorky ze společnosti Podané ruce o.p.s. Sylva Klašková a Lidija Pilat.

Rozsah vzdělávání: 4 hodiny.

Cena:

  • klienti CRSP – zdarma
  • ostatní – 800 Kč (200 Kč/hod.)

7. 12. 2022

Přihlašování je možné nejpozději do pondělí 5. 12. 2022 včetně.

15.00–19.00 hod.

Biskupská 7, Brno

Přihlášení

Michaela Vetišková
michaela.vetiskova@crsp.cz
+420 739 484 840

Centrum pro rodinu a sociální péči získalo pověření pro práci s pěstounskými rodinami v roce 2013. Posláním Služeb určených pěstounským rodinám je hájit nejlepší zájem dítěte a spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, zejména dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina prostřednictvím provázení, setkávání, poradenství a zvyšování odbornosti pěstounů.

Více na sluzbypestounum.cz.