Seminář Děti a hranice (online)

Jak být ve výchově laskavý a zároveň důsledný? Jak reagovat na nevhodné chování dětí a ještě raději mu předcházet? Jak nastavovat při výchově hranice a proč je to vlastně tak důležité? Jak vést dítě k tomu, aby se z něj stal dospělý člověk zodpovědný a vnímavý k potřebám sebe i druhých, nikoli sobecký, nebo ustrašený?

Seminář Děti a hranice – jak a proč být laskavým i důsledným rodičem

Hranice ve výchově dětí znamenají pro dítě nejen pocit bezpečí a předvídatelnosti chování u rodičů, ale především jsou důležité pro formování charakteru do budoucna.

Kdy: 13. 3. 2021

Kde: online

Cena: 700 Kč

Více o kurzu se dozvíte >>> zde