rodicem-neklidneho-ditete-v-klidu-a-pohode

Rodičem neklidného dítěte v klidu a pohodě

Jste z výchovy neklidného dítěte vyčerpaní a přetížení? Zažíváte frustraci, nepohodu či stres? Přihlaste se na zážitkový kurz Rodičem neklidného dítěte v klidu a pohodě!

Pojďte se na chvíli zastavit a načerpat energii a klid.

Rodičem neklidného dítěte v klidu a pohodě

Na kurzu se společně zamyslíme nad možnostmi, jak pečovat o svoji pohodu a jak předcházet stresu a vyčerpání, když vychováváte neklidné dítě.

rodicem-neklidneho-ditete-v-klidu-a-pohode

28. 5. 2022

9.00–16.00 hod.

Zjistit více

neklidne-deti.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči se problematice rodin s neklidnými a hyperaktivními dětmi (ADHD) věnuje od roku 1999. Jsme v této oblasti jedna z nejzkušenějších organizací.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)