program-pro-seniory-leto-seniori-jedou

Program pro seniory – srpen + září

Skupinová aktivizační služba pro seniory má na srpen a září připraven zajímavý program:

Program pro seniory aneb "Senioři jedou"

KDE: Café Mezzanine, Údolní 15, Brno

Sraz v 10.00 hod. na zastávce Obilní trh (tramvaj 4)

Více zde >>>

KDE: Urban centrum, Mečová, Brno

Sraz v 10.00 hod. v CRSP na Biskupské 7

KDE: Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Sraz v 10.00 hod. v CRSP

Lesopark Kalvárie, prohlídka náměstí + kostela, návštěva zámku

Sraz v 8.45 hod. na Biskupské 7, odjezd v 9.00 hod.

Návrat okolo 16.00 hod.

Cena: 100 Kč (doprava; úhrada na místě)

Pro zájemce:

  • vstupné do zámku (Reprezentační sály) 130 Kč/senior 65+
  • volně přístupná zahrada

KDE: Pražákův palác, Husova, Brno

Sraz v 10.00 hod. v CRSP na Biskupské 7

Více zde >>>

KDE: Špilberk

Sraz v 9.15 na zastávce autobusu 80 – Česká (u parku na Moravském nám.)

Zpět: pěšky nebo autobusem ve 13.37 ze Špilberku

Více zde >>>

Pro zájemce: Šedesát/Sólo pro stále mladou dámu (60 let oddělení dějin architektury), 55 Kč/senior

KDE: Grohova 18, Brno

Sraz ve 13.30 hod. na zastávce Grohova, směr Bystrc (tram 3, 10, 12)

Prohlídka Květné zahrady + Rotundy

Sraz v 8.45 hod. na Biskupské 7, odjezd v 9.00 hod.

Návrat okolo 16.00 hod.

Cena: 100 Kč (doprava; úhrada na místě)

Pro zájemce:

  • vstupné do Květné zahrady 110 Kč/senior 65+
  • vstupné do Květné zahrady + Rotundy 150 Kč/senior 65+

Sraz ve 13.30 hod. na zastávce Smetanova (u Tyršáku), trolejbus 32, 34, 36

Více zde >>>

Sraz v 10.00 hod. v Centru pro rodinu a sociální péči na Biskupské 7

Na jednotlivé výlety je třeba se předem přihlásit.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Senioři jedou! – skupinová aktivizační služba pro seniory“, který je podpořen z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)