duchovni_obnovy_pro_manzele

Postní duchovní obnova pro manžele

Postní duchovní obnova pro manžele bez ohledu na délku manželství nabízí příležitost poodstoupit od denních starostí, pohlédnout na své manželství z nové perspektivy a načerpat sílu ke každodenním událostem ruku v ruce s Božím přátelstvím.

Postní duchovní obnova pro manžele

Program tvoří přednášky, adorace, mše svatá. Účastníci mají možnost rozhovorů s knězem či přijetí svátosti smíření.

Pojďme na chvíli zapomenout na shon všedních dní, načerpejme sílu od toho, který je Světlem a Vykupitelem, a připravme svá srdce na setkání.

duchovni_obnovy_pro_manzele

24. – 25. 2. 2023

DC Vranov