Bok po boku

Bok po boku – aktivizační služba pro seniory

Bok po boku je služba zaměřená na podporu aktivního života seniorů.

Posláním služby Bok po boku je poskytovat seniorům ve věku nad 55 let podporu a pomoc takovým způsobem, aby byli soběstační a mohli své stáří prožívat aktivně, radostně a co nejdéle mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Služba probíhá celoročně a je poskytována zdarma a nabízí individuální formu spolupráce.

Dovolujeme si upozornit, že v současné době z kapacitních důvodů nepřijímáme nové klienty do terénní formy služby Bok po boku.
Děkujeme za pochopení.

Cíle služby

Společně budeme usilovat o to, abyste

 • si měli s kým popovídat a necítili se sami,
 • využívali různé možnosti pro trávení svého času,
 • věděli, kam se obrátit o pomoc při řešení každodenních situací,
 • žili doma, ve svém přirozeném prostředí.

Pro koho je služba určena

Služba je určena seniorům, kteří se cítí osamělí a kterým v zapojení do společenského života brání

 • fyzická omezení
 • nebo psychická omezení
 • nebo sociální izolace
 • nebo ekonomické hledisko
 

Zásady služby Bok po boku našim…

S – stárnutí uznáváme jako přirozený vývoj patřící k životu každého člověka
E – empatie a indivudální doprovázení jsou pevnou součástí našeho přístupu
N – nabízíme potřebnou pomoc a podporu odpovídající potřebám seniorů
I – i umírání vnímáme jako součást života a podporujeme, aby umírající i jejich blízcí získali užitečnou a důstojnou pomoc v tomto okamžiku
O – odbornost je pro nás stejně důležitá, jako lidský přístup
R – respektujeme důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav nebo v jaké životní situaci se nacházejí
Ů – usilujeme o přiměřenou aktivizaci a všestranný rozvoj seniorů až do vysokého věku
M – moudrost a zkušenost seniorů vnímáme jako cenné zdroje pro celou společnost

Individuální forma spolupráce

Základní formou práce služby Bok po boku je individuální spolupráce. Služba je poskytována každému klientovi služby. Může probíhat ambulantně (na adrese Biskupská 7) nebo terénně v přirozeném prostředí klienta.

Terénní forma je poskytována zejména těm seniorům, kteří nemohou docházet do služby ambulantně, např. ze zdravotních důvodů. Setkání seniora s pracovníkem probíhají zpravidla 1× za týden v délce přibližně 1,5 hodiny. Terénní podporu u nás využívá 9 klientů.

Ambulantní forma spolupráce probíhá s klientem, který je schopen do služby docházet.

Při individuální spolupráci vycházíme z konkrétních potřeb každého klienta. Ve všech činnostech respektujeme individuální tempo a přání klienta a podporujeme jeho samostatnost. Nabízíme například:

 • možnost nebýt sám a popovídat si, sdílet své vzpomínky, zkušenosti i obavy
 • zprostředkování potřebných informací, kontaktů (na další služby, odborníky) a podpora při osobní i telefonické komunikaci
 • cvičení na paměť a soustředění, tvořivé aktivity a další možnosti smysluplného trávení času
 • pohybové aktivity (např. procházka, protažení)
 • podpora dovedností samostatně využívat moderní technologie (mobil, počítač, tablet, e-mail, elektronické formuláře)

Klíčové pracovnice

Mgr. Eva Vostálová
vedoucí  služby
tel.: +420/ 730 805 856
e-mail: eva.vostalova@crsp.cz

Michaela Čechová, DiS.
pracovnice služby
tel.: +420/ 735 747 813
e-mail: michaela.cechova@crsp.cz

Terénní pracovnice

Mgr. Gabriela Nováková
Bc. Adéla Palyusiková
Bc. Markéta Sedláková

Provozní doba

Provozní doba aktivizační služby pro seniory Bok po boku

Ambulantní forma poskytování:
Úterý  9.00 – 15.00
Čtvrtek  8.00 – 14.00
Po domluvě i v jinou dobu – dle potřeb klienta a možností pracovníka.

Terénní forma poskytování:
Na základě potřeb klienta a možností pracovníka.

Kontakt na vedoucí služby

Zaujala Vás služba Bok po boku? Kontaktujte vedoucí služby
Mgr. Evu Vostálovou:
tel.: +420/ 730 805 856
e-mail: eva.vostalova@crsp.cz
osobně na adrese Biskupská 7, Brno.

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti!

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás