Pro seniory

Bok po boku – sociálně aktivizační služba pro seniory

Bok po boku je služba zaměřená na podporu aktivního života seniorů.

Posláním služby Bok po boku je poskytovat seniorům ve věku nad 55 let podporu a pomoc takovým způsobem, aby byli soběstační a mohli své stáří prožívat aktivně, radostně a co nejdéle mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Služba probíhá celoročně a je poskytována zdarma dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Bok po boku nabízí individuální skupinovou formu spolupráce.

Dovolujeme si upozornit, že v současné době z kapacitních důvodů nepřijímáme nové klienty do služby Bok po boku. Děkujeme za pochopení.

Cíle služby

Společně budeme usilovat o to, abyste

 • si měli s kým popovídat a necítili se sami,
 • využívali různé možnosti pro trávení svého času,
 • věděli, kam se obrátit o pomoc při řešení každodenních situací,
 • žili doma, ve svém přirozeném prostředí.

Pro koho je služba určena

Služba je určena seniorům, kteří se cítí osamělí a kterým v zapojení do společenského života brání

 • fyzická omezení
 • nebo psychická omezení
 • nebo sociální izolace
 • nebo ekonomické hledisko
 

Individuální forma splupráce

Základní formou práce služby Bok po boku je individuální spolupráce. Služba je poskytována každému klientovi služby. Může probíhat ambulantně (na adrese Biskupská 7) nebo terénně v přirozeném prostředí klienta.

Terénní forma je poskytována zejména těm seniorům, kteří nemohou docházet do služby ambulantně, např. ze zdravotních důvodů. Setkání seniora s pracovníkem probíhají zpravidla 1× až 2× za týden v délce přibližně 1,5 hodiny. Terénní podporu u nás využívá 15 klientů.

Ambulantní forma spolupráce probíhá s klientem, který je schopen do služby docházet.

Při individuální spolupráci vycházíme z konkrétních potřeb každého klienta. Ve všech činnostech respektujeme individuální tempo a přání klienta a podporujeme jeho samostatnost. Nabízíme například:

 • možnost nebýt sám a popovídat si, sdílet své vzpomínky, zkušenosti i obavy
 • zprostředkování potřebných informací, kontaktů (na další služby, odborníky) a podpora při osobní i telefonické komunikaci
 • doprovod do institucí, pomoc při cestě MHD
 • cvičení na paměť a soustředění, tvořivé aktivity a další možnosti smysluplného trávení času
 • pohybové aktivity (např. procházka, protažení, tanec vsedě)
 • podpora dovedností samostatně využívat moderní technologie (mobil, počítač, tablet, e-mail, elektronické formuláře)

Skupinová forma spolupráce

Skupinová setkání umožňují pravidelná setkávání seniorů v uzavřené skupině. Tato setkávání nabízejí příležitost navázat nové společenské kontakty, možnost smysluplně prožít svůj volný čas ve společnosti vrstevníků, posílit a rozvinout své kompetence a dovednosti. Kapacita skupiny je max. 8 klientů.

Jak setkání probíhá

Součástí každého jednotlivého setkání je trénink paměti, procvičení psychomotoriky, fyzický pohyb i diskuze na zajímavá témata:

 • Info okénko
  nabízí možnost zeptat se na věci, které vás zajímají, dozvědět se důležité informace ze sociální oblasti, získat nové podněty, pohovořit o mezilidských vztazích, soužití mezi generacemi, koníčcích a zájmech.
 • Cvičení na paměť, soustředění, tvořivost a další
  je důležitým preventivním cvičením k udržení duševní svěžesti a zdraví ve stáří. Zábavnou formou se seznámíte s paměťovými technikami, rukodělnými aktivitami a cvičeními na zlepšení koncentrace, paměti a jemné motoriky. Osvojené techniky jsou užitečné pro praktický život.
 • Tanec vsedě (Sittedans)
  je netradičním skupinovým tancem, který se tančí vsedě na židlích. Jde o znovuobjevení radosti z pohybu, který povzbudí tělo, a hudby, která potěší ducha.

Klíčové pracovnice

Michaela Čechová, DiS.
sociální pracovnice
e-mail: michaela.cechova@crsp.cz

Mgr. Eva Vostálová
vedoucí sociální služby
e-mail: eva.vostalova@crsp.cz

Terénní pracovnice:
Kateřina Ingrová, DiS.
Mgr. Gabriela Nováková
Bc. Adéla Palyusiková

Provozní doba

Provozní doba sociálně aktivizační služby pro seniory Bok po boku

Ambulantní forma poskytování:
Pondělí 9.00–10.00, 13.00–15.00
Úterý 9.00–11.30
Středa 9.00–11.30, 13.00–15.00
Čtvrtek 8.00–9.00, 12.30–15.00

Skupinová setkání:
Středa 10.00–12.00
Čtvrtek 9.00–11.00

Terénní forma poskytování:
Pondělí–Čtvrtek 
8.30–17.30
Pátek 8.30–16.30

Kontakt na vedoucí služby

Zaujala Vás služba Bok po boku? Kontaktujte vedoucí služby
Mgr. Evu Vostálovou:
te.: +420/ 730 805 856
e-mail: eva.vostalova@crsp.cz
osobně na adrese Biskupská 7, Brno
a to během celého roku.

Zásady služby Bok po boku našim…

S – stárnutí uznáváme jako přirozený vývoj patřící k životu každého člověka
E – empatie a indivudální doprovázení jsou pevnou součástí našeho přístupu
N – nabízíme potřebnou pomoc a podporu odpovídající potřebám seniorů
I – i umírání vnímáme jako součást života a podporujeme, aby umírající i jejich blízcí získali užitečnou a důstojnou pomoc v tomto okamžiku
O – odbornost je pro nás stejně důležitá, jako lidský přístup
R – respektujeme důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav nebo v jaké životní situaci se nacházejí
Ů – usilujeme o přiměřenou aktivizaci a všestranný rozvoj seniorů až do vysokého věku
M – moudrost a zkušenost seniorů vnímáme jako cenné zdroje pro celou společnost

Financováno

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti!

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás