Pololetní kurzy od září

Pololetní kurzy od září

Léto je sice v plném proudu, ale jak víme, štěstí přeje připraveným! Už máte volnočasový program na září?

Pokud ne, nebo pokud snad máte ještě trochu prostoru navíc, rádi bychom vám nabídli možnost účastnit se některého z našich pololetních kurzů, které začínají v měsíci září. Budete si moci zacvičit, ať už sami, nebo s vašimi dětmi, zatančit si, nebo se vzdělávat. Tyto kurzy pro vás otevíráme v pravidelných intervalech – a první vlna začíná již začátkem příštího měsíce. Vyberete si?

Pololetní kurzy od září 2018

Přípravy na manželství
Přípravy na manželství jsou určeny pro páry, které jsou ochotny věnovat vstupu do manželství ještě o něco víc, a sice svůj čas.

Cvičení pro těhotné
Kurz Cvičení pro těhotné je vhodný pro nastávající maminky od 12. týdne těhotenství. Je vedený fyzioterapeutkou a nabízí…

Cvičení s přípravou na porod
cvičení s přípravou na porod: Tří- nebo šestitýdenní kurz vedený porodní asistentkou je určený nastávajícím maminkám ve třetím trimestru těhotenství.

Cvičení po porodu s hlídáním dětí
Cvičení po porodu je vedené fyzioterapeutkou a probíhá ve skupince maminek, které si mohou vzít děťátko s sebou.

Hrátky s miminky
Pohybové hry pro rodiče s kojenci ve věku cca do 9 měsíců (děti leží, otáčejí se, ale ještě nelezou).

Cvičení rodičů (prarodičů) s dětmi
Nabízíme Vám efektivní strávení Vašeho času s dětmi. Základem lekcí je společná činnost rodiče (prarodiče) a dítěte vedená hravou formou.

Ženy v pohybu
Ženám všech věkových kategorií nabízíme přímo v centru Brna cvičení, vedené fyzioterapeutkou nebo odborně školenými lektorkami.

A další…

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)