Terénní služba pro seniory

Reminiscence neboli vzpomínání je vybavování si událostí, aktivit, zkušeností ze života člověka, obvykle s pomocí vhodných podnětů jako jsou staré fotografie, dokumenty, tiskoviny, archivní hudba a filmy, předměty, nástroje a suroviny z domácnosti, módní doplňky). 

Základem reminiscence je rozhovor na různá témata dotýkající se průběhu života každého člověka (dětství, mládí, škola, práce, zájmy, životní okamžiky).

Kdyby nebylo vzpomínek, člověk by nevěřil, že byl někdy šťasten. — Božena Němcová

Cílem projektu je zavedení metody reminiscence do přímé práce se seniory. Díky zařazení reminiscence bude klient kvalitněji trávit volný čas, může navázat bližší vztahy s ostatními členy rodiny i se svým okolím, což povede k poklesu osamělosti.

Tématem reminiscence se v Centru pro rodinu a sociální péči se sídlem Biskupská 240/7 Brno zabýváme v rámci projektu Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a probíhá v období 1. 9. 2018–31. 8. 2020.

Pro koho je služba určena

Služba je určena seniorům ve věku nad 55 let, kteří se cítí osamělí a kterým v zapojení do společenského života brání:

 • fyzická omezení (např. zhoršený zrak, sluch, zhoršený mluvený projev, stav po CMP, zhoršená mobilita),
 • nebo psychická omezení (např. problémy s komunikací, deprese, stud, negativismus, strach, nízké sebevědomí, neschopnost říct si o pomoc),
 • nebo sociální izolace (např. nedostatek nebo nevyhovující aktivity v místě bydliště, nedostatečné či nevyhovující mezilidské vztahy).
 • nebo ekonomické důvody (např. chybějící zdroje na zaplacení komerční aktivity, zadluženost).,

Služba probíhá po dobu trvání projektu (do 31. 8. 2020) a je poskytována zdarma.

Jak služba probíhá

Při individuální spolupráci vycházíme z konkrétních potřeb každého klienta. Ve všech činnostech respektujeme individuální tempo a přání klienta a podporujeme jeho samostatnost. Nabízíme například:

 • možnost nebýt sám a popovídat si, sdílet své vzpomínky, zkušenosti i obavy,
 • povídání, vzpomínání (reminiscence),
 • posilování paměti, koncentrace a psychomotoriky,
 • procházky,
 • hraní společenských her,
 • tvořivé aktivity,
 • psychohygiena,
 • případně další sociálně terapeutické činnosti dle individuálních potřeb klienta.

Terénní služba je poskytována seniorům v jejich přirozeném prostředí, nejčastěji tedy u něj doma. Setkání seniora s pracovníkem probíhají zpravidla 1× za týden až 14 dní v délce přibližně 1,5 hodiny.

Terénní služba pro seniory je realizována v rámci evropského projektu Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení seniorů, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007564

Zaujala Vás Terénní služba?

Kontaktujte vedoucí služby:

Mgr. Eva Vostálová
tel.: +420/ 735 747 813
e-mail: eva.vostalova@crsp.cz

Pracovnice terénní služby

Zuzana Vintrová
Nicolette Adamcová
Bc. Marcela Nováková
Mgr. Eva Vostálová (vedoucí služby)

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti!

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás