Pro pěstouny a osvojitele

Cílem služeb určených pro pěstounské rodiny je doprovázet náhradní rodiče a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči po celou dobu jejího trvání prostřednictvím doprovázení, setkávání, vzdělávání.

Chceme spolu s vámi vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči v Jihomoravském kraji.

CRSP má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
a je oprávněno vykonávat činnosti v rozsahu:

  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
  • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona.
  • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou činnost poskytnout.

Kompletní nabídku našich služeb pro pěstounské rodiny naleznete na našem webu

Služby pro osvojitelské rodiny

Služby pro osvojitele reagují na chybějící odbornou pomoc pro adoptivní rodiče. Děti v těchto rodinách se potýkají s obdobnými problémy jako v rodinách pěstounských. Služby jsou určené nejen rodinám s osvojeným dítětem, ale také budoucím osvojitelům, kteří čekají na přijetí dítěte.

Cílem služeb je poskytnout adoptivním rodinám bezpečné místo pro sdílení, podporu, pomoc i získání nových informací.

V rámci služeb pro osvojitelské rodiny nabízíme:

  • krátkodobé a dlouhodobé poradenství
  • podporu při upevňování vazeb v rodině
  • vzdělávání a besedy pro osvojitele
  • víkendový pobyt pro náhradní rodiny
  • respitní víkendový pobyt pro děti
family-2485714 - kopie

Služby pro osvojitelské rodiny jsou realizovány díky projektu
Všechny naše děti.

Podrobné informace o našich službách pro osvojitelské rodiny naleznete v odkaze