Kurz Kdo jsem a koho hledám

kdo-jsem-a-koho-hledam

Kurz Kdo jsem a koho hledám se skládá z osmi až deseti (pod)večerních setkání v týdenním nebo čtrnáctidenním intervalu, možná je i individuální domluva.

Kurz Kdo jsem a koho hledám

Kurz je určen pro jednotlivce, kteří neváhají věnovat svůj čas setkávání s partou mladých lidí spojených stejným zájmem – sám sebe více poznat a přes hlubší sebepoznání dojít k odpovědi na otázky typu: kdo jsem, proč jsem ještě sama(sám), koho vlastně hledám, hledám vůbec dobře, proč nejsem ve vztahu spokojený(á) apod.

Kdy

  • Kurz je zahajován průběžně po celý rok, vždy když se naplní minimální počet zájemců.

Kde

Prostory manželské a rodinné poradny Bethesda, Starobrněnská 7

Cena

  • 1000 Kč pro pracující
  • 800 Kč pro studenty

Pro přihlášení kontaktujte koordinátorku programu.

Témata

Postupně jsou probírány oblasti:

  • sebepoznání a sebepřijetí
  • rozdíly mezi mužem a ženou
  • komunikace a konflikty
  • sexualita a PPR
  • orientace v hodnotách partnerského života

Způsob, kterým je kurz veden, není studium a nejsou to ani
typické přednášky.

Využijte příležitost slyšet názory a zkušenosti  těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Tento kurz je založen na aktivní spoluúčasti při různých, převážně zážitkových aktivitách, založených na principech etické výchovy.

Lektor

Mgr. Milana Vykydalová, výchovná poradkyně a sociální pedagožka, metodička Příprav na manželství a Školy partnerství

Kontakt na koordinátora

Mgr. Milana Vykydalová
mobil: +420 / 736 606 468
e-mail: milana.vykydalova@centrum.cz