Kdo jsem a koho hledám

bare-1986105_1920

Kurz “Kdo jsem a koho hledám” se skládá z osmi až deseti (pod)večerních setkání v týdenním nebo čtrnáctidenním intervalu, možná je i individuální domluva.

Kurz je určen pro jednotlivce, kteří neváhají věnovat svůj čas setkávání s partou mladých lidí spojených stejným zájmem – sám sebe více poznat a přes hlubší sebepoznání dojít k odpovědi na otázky typu: kdo jsem, proč jsem ještě sama(sám), koho vlastně hledám, hledám vůbec dobře, proč nejsem ve vztahu spokojený(á) apod.

Kdy

  • Kurz je zahajován průběžně po celý rok, vždy když se naplní minimální počet zájemců.

Kde

Prostory manželské a rodinné poradny Bethesda, Starobrněnská 7

Témata

Postupně jsou probírány oblasti:

  • sebepoznání a sebepřijetí
  • rozdíly mezi mužem a ženou
  • komunikace a konflikty
  • sexualita a PPR
  • orientace v hodnotách partnerského života

Způsob, kterým je kurz veden, není studium a nejsou to ani
typické přednášky.

Využijte příležitost slyšet názory a zkušenosti  těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Tento kurz je založen na aktivní spoluúčasti při různých, převážně zážitkových aktivitách, založených na principech etické výchovy.

Přihlášení na kurz

Pro přihlášení kontaktujte koordinátorku kurzu.

Cena

1000 Kč pro pracující
800 Kč pro studenty

Lektor

Mgr. Milana Vykydalová, výchovná poradkyně a sociální pedagožka, metodička Příprav na manželství a Školy partnerství

Kontakt na koordinátora

Mgr. Milana Vykydalová
mobil: +420 / 736 606 468
e-mail: milana.vykydalova@centrum.cz

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)