Kdo jsem a koho hledám

kdo-jsem-a-koho-hledam

Kurz “Kdo jsem a koho hledám” se skládá z osmi až deseti (pod)večerních setkání v týdenním nebo čtrnáctidenním intervalu, možná je i individuální domluva.

Kdo jsem a koho hledám

Kurz je určen pro jednotlivce, kteří neváhají věnovat svůj čas setkávání s partou mladých lidí spojených stejným zájmem – sám sebe více poznat a přes hlubší sebepoznání dojít k odpovědi na otázky typu: kdo jsem, proč jsem ještě sama(sám), koho vlastně hledám, hledám vůbec dobře, proč nejsem ve vztahu spokojený(á) apod.

Kdy

 • Kurz je zahajován průběžně po celý rok, vždy když se naplní minimální počet zájemců.

Kde

Prostory manželské a rodinné poradny Bethesda, Starobrněnská 7

Cena

 • 1000 Kč pro pracující
 • 800 Kč pro studenty

Pro přihlášení kontaktujte koordinátorku programu.

Témata

Postupně jsou probírány oblasti:

 • sebepoznání a sebepřijetí
 • rozdíly mezi mužem a ženou
 • komunikace a konflikty
 • sexualita a PPR
 • orientace v hodnotách partnerského života

Způsob, kterým je kurz veden, není studium a nejsou to ani
typické přednášky.

Využijte příležitost slyšet názory a zkušenosti  těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Tento kurz je založen na aktivní spoluúčasti při různých, převážně zážitkových aktivitách, založených na principech etické výchovy.

Lektor

Mgr. Milana Vykydalová, výchovná poradkyně a sociální pedagožka, metodička Příprav na manželství a Školy partnerství

Kontakt na koordinátora

Mgr. Milana Vykydalová
mobil: +420 / 736 606 468
e-mail: milana.vykydalova@centrum.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)