Kdo jsem a koho hledám

bare-1986105_1920

Kurz “Kdo jsem a koho hledám” se skládá z osmi až deseti (pod)večerních setkání v týdenním nebo čtrnáctidenním intervalu, možná je i individuální domluva.

Kurz je určen pro jednotlivce, kteří neváhají věnovat svůj čas setkávání s partou mladých lidí spojených stejným zájmem – sám sebe více poznat a přes hlubší sebepoznání dojít k odpovědi na otázky typu: kdo jsem, proč jsem ještě sama(sám), koho vlastně hledám, hledám vůbec dobře, proč nejsem ve vztahu spokojený(á) apod.

Kdy

  • Kurz je zahajován průběžně po celý rok, vždy když se naplní minimální počet zájemců.

Kde

Prostory manželské a rodinné poradny Bethesda, Starobrněnská 7

Témata

Postupně jsou probírány oblasti:

  • sebepoznání a sebepřijetí
  • rozdíly mezi mužem a ženou
  • komunikace a konflikty
  • sexualita a PPR
  • orientace v hodnotách partnerského života

Způsob, kterým je kurz veden, není studium a nejsou to ani
typické přednášky.

Využijte příležitost slyšet názory a zkušenosti  těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Tento kurz je založen na aktivní spoluúčasti při různých, převážně zážitkových aktivitách, založených na principech etické výchovy.

Přihlášení na kurz

Pro přihlášení kontaktujte koordinátorku kurzu.

Cena

1000 Kč pro pracující
800 Kč pro studenty

Lektor

Mgr. Milana Vykydalová, výchovná poradkyně a sociální pedagožka, metodička Příprav na manželství a Školy partnerství

Kontakt na koordinátora

Mgr. Milana Vykydalová
mobil: +420 / 736 606 468
e-mail: milana.vykydalova@centrum.cz

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)