Úrazy a první pomoc dětem

Interaktivní kurz Úrazy a první pomoc dětem je vhodný pro pedagogické pracovníky, pracovníky různých prorodinných zařízení, lektory kroužků pro děti, rodiče, chůvy a všechny, kdo zodpovídají a mají v péči děti. Zaměřuje se na prevenci úrazů a neodkladnou první pomoc dětem.  Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Délka kurzu je 6 vyučovacích hodin. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Pro organizace/skupiny pořádáme i externí kurzy ve společně dohodnutém termínu (info níže).

Úrazy a první pomoc dětem

Základy první pomoci

 • Základy první pomoci
 • Definice první pomoci
 • Seznam důležitých telefonních čísel, typy záchranných
  složek a rozdíly v poskytovaných službách
 • Co je třeba ohlásit při volání na tísňovou linku
 • Zásady bezpečnosti a ochrany poskytovatele první pomoci
 • Algoritmus poskytování první pomoci
 • Důležité informace o zdravotním stavu svěřeného dítěte
 • Bezpečná úprava prostor pro pobyt a hry dětí
 • Dětské ochranné pomůcky pro prevenci úrazů

Názorné ukázky úrazů a způsobu jejich ošetření

 • odřeniny
 • poranění pohybového aparátu (zhmoždění, podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny)
 • krvácení (vnitřní, vnější, tepenné, žilní, vlásečnicové,
  z nosu, z ucha, cizí těleso v ráně)
 • popáleniny, opařeniny
 • vdechnutí cizího tělesa
 • pád z výšky, poranění hlavy a páteře
 • poranění oka
 • poranění zubů a ústní dutiny, vyražení zubu

Praktický nácvik

 • stabilizovaná poloha
 • kardiopulmonální resuscitace kojence
 • kardiopulmonální resuscitace dítěte ve stáří 1–8 let
 • kardiopulmonální resuscitace dítěte nad 8 let a dospělého

Kdy

Úterý 15.00–20.30 hod.

  • 21. 6. 2022
  • v případě zájmu o externí kurz kontaktujte prosím koordinátorku programu

Kde

 • Klubový sál, CRSP, Biskupská 7, Brno
  (Externí kurz probíhá v prostorách klienta)

Cena

 • 700 Kč

Objednávka kurzu - externí realizace

Realizaci kurzu/semináře lze sjednat dodavatelsky v místě požadovaném objednávající organizací. Objednávající organizace zajišťuje prostory, potřebné vybavení, propagaci, registrace účastníků, vybírá kurzovné. CRSP zajišťuje odborné lektory, osvědčení pro absolventy kurzu, pracovní materiály pro účastníky.

Finanční podmínky realizace externího kurzu jsou stanoveny  individuálně podle počtu účastníků a vzdálenosti místa konání. Cena zahrnuje odměnu lektorů, dopravu do 100 km od Brna, osvědčení a metodické materiály pro účastníky kurzu. Dopravu nad 100 km a případné ubytování lektorek hradí objednavatel. Pro dohodnutí konkrétních podmínek realizace kurzu se obraťte na koordinátorku programu.

Lektorka

Mgr. Hana Filipová

Kontakt na koordinátora

Kristýna Knoflíčková
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: kristyna.knoflickova@crsp.cz

Co říkají účastníci

 • Získala jsem poznatky, které potřebuji k výkonu svého povolání. Navíc v příjemném prostředí s příjemnými lidmi!
 • Líbily se mi ukázky pro lepší představivost, zacílení na situace, které se mohou stát v MŠ
 • Kurz byl přínosný, možnost vyzkoušení věcí v praxi.
 • Hezké prostředí, kvalitní pomůcky. Děkuji.
 • Byla jsem nadšená 🙂

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)