EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ ®

efektivni-rodicovstvi

Chcete lépe rozumět svým dětem i sobě? Program EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ ® nabízí rodičům (a nejen jim) vzdělávání v oblasti výchovy a práce s dětmi. Pomůžeme Vám krok za krokem zvládat klasické i stále se opakující situace, do kterých se při výchově dětí dostáváte.

EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ ®

V Kurzu EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ ®, v seminářích a workshopech se zaměřujeme na oblasti výchovy, komunikace a psychického vývoje dětí. Vždy v souladu s aktuálními tématy a trendy. Znalosti a dovednosti získané v našich kurzech využijete i v dalších mezilidských vztazích.

CRSP je držitelem registrované značky EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ® a je garantem vzdělávacího programu Kurz EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ®.

Tento program pomáhá rodičům

  • Lépe rozumět svým dětem.
  • Vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti.
  • Správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je.
  • Řešit konflikty a předcházet špatnému chování.

Ucelenou nabídku rodičovského vzdělávání naleznete na našem webu: