Kurz pro lektory Příprav na manželství

kurz pro lektory příprav na menželství

Staňte se lektorem Příprav na manželství

Kdo se může kurzu zúčastnit?

Manželský pár (délka manželství nejméně osm let), přičemž alespoň jeden z manželů musí být absolventem vzdělání obsahujícího alespoň základy psychologie (např. psychologie, sociologie, zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální pedagogika, pedagog volného času, řízení lidských zdrojů, vzdělávání dospělých, atd.)

Kurzu se mohou účastnit i kněží. Je však třeba počítat s tím, že u párových aktivit bude účastník-kněz pouze pozorovatelem.

Před zahájením kurzu je třeba předložit kopii dokladů o vzdělání a doporučení místního duchovního správce. 

Kdy

  • dle domluvy
  • vždy v sobotu 9.00–18.00 hod.

Kde

CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena

Kurz je pro účastníky bezplatný.

Přihlášení na kurz

Pro přihlášení prosím kontaktujte koordinátorku kurzu.

Informace o kurzu

Kurz je koncipován do čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků (celkem 32 hodin) v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno, nedaleko katedrály sv. Petra a Pavla. Úvodní sobota probíhá formou ukázky zážitkových aktivit, aby zájemci o kurz věděli, do čeho “jdou”, o čem výcvik bude.

Poté následují tři výcvikové soboty. Účastníci kurzu obdrží “základní manuál” – informační text k jednotlivým tématům bezprostřední přípravy na manželství a popis vzorových konkrétních aktivit (obsahově viz Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR). Povinnou součástí kurzu je praktický výcvik v rámci některého z víkendů Kurzu partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.

Co se naučíte

Jako absolventi (lektoři) budete schopni realizovat kurz zaměřený na přípravu na manželství, obsahově odpovídající Směrnici ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR, pro různě početné skupiny zájemců (od jednoho až maximálně osmi párů) s možností tvůrčí inovace aktivit při dodržení základních tematických okruhů.

Lektoři

Manželé Mgr. Milana Vykydalová (CRSP Brno) a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko z. s.), kteří již více než deset let vedou Kurz partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Milana Vykydalová
tel.: +420 / 736 606 468
email: milana.vykydalova@centrum.cz