Kurz pro lektory Příprav na manželství

kurz pro lektory příprav na menželství

Abychom mohli snoubencům poskytovat Přípravy na manželství, je třeba mít kvalitní a dobře proškolené lektory.

Nabízíme Kurz pro lektory Příprav na manželství

Účastníky kurzu mohou být manželské páry (délka manželství nejméně osm let), kde alespoň jeden z manželů je absolventem vzdělání obsahujícího alespoň základy psychologie (např. psychologie, sociologie, zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální pedagogika, pedagog volného času, řízení lidských zdrojů, vzdělávání dospělých atd.)

Kurzu se mohou účastnit i kněží. Je však třeba počítat s tím, že u párových aktivit bude účastník-kněz pouze pozorovatelem.

Před zahájením kurzu je třeba předložit kopii dokladů o vzdělání a doporučení místního duchovního správce. 

Absolventi kurzu (budoucí lektoři) budou schopni realizovat zážitkový kurz zaměřený na přípravu na manželství, obsahově odpovídající Směrnici ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR, pro různě početné skupiny zájemců (1–8 párů) s možností tvůrčí inovace aktivit při dodržení základních tematických okruhů.

Kdy

  • sobota 9. 10.,  23. 10., 6. 11., 27. 11. 2021
  • vždy 8.45–18.00 hodin

Kde

Cena

Kurz je pro účastníky bezplatný.

Pro přihlášení kontaktujte koordinátorku programu.

Informace o kurzu

Kurz bude organizován ve formě čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků – celkem 32 hodin.

Úvodní sobota ve formě zážitkových aktivit účastníkům kurzu představí, o čem výcvik bude, lidově řečeno “do čeho jdou”.

V následujících třech sobotních setkáních účastníci kurzu obdrží “základní manuál” – informační text k jednotlivým tématům bezprostřední přípravy na manželství a popis vzorových konkrétních aktivit (obsahově viz Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR).

Povinnou součástí kurzu je také praktický výcvik v rámci skupinové přípravy na manželství nebo na některém z víkendů Kurzu partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.

Lektoři

Manželé Mgr. Milana Vykydalová (CRSP Brno) a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko z. s.), kteří (mimo jiné) vedli více než patnáct let Kurz partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Milana Vykydalová

tel.: +420 / 736 606 468
email: milana.vykydalova@centrum.cz

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)