Kurz pro lektory Příprav na manželství

kurz pro lektory příprav na menželství

Abychom mohli snoubencům poskytovat Přípravy na manželství, je třeba mít kvalitní a dobře proškolené lektory.

Nabízíme Kurz pro lektory Příprav na manželství

Účastníky kurzu mohou být manželské páry (délka manželství nejméně osm let), kde alespoň jeden z manželů je absolventem vzdělání obsahujícího alespoň základy psychologie (např. psychologie, sociologie, zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální pedagogika, pedagog volného času, řízení lidských zdrojů, vzdělávání dospělých atd.)

Kurzu se mohou účastnit i kněží. Je však třeba počítat s tím, že u párových aktivit bude účastník-kněz pouze pozorovatelem.

Před zahájením kurzu je třeba předložit kopii dokladů o vzdělání a doporučení místního duchovního správce. 

Absolventi kurzu (budoucí lektoři) budou schopni realizovat zážitkový kurz zaměřený na přípravu na manželství, obsahově odpovídající Směrnici ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR, pro různě početné skupiny zájemců (1–8 párů) s možností tvůrčí inovace aktivit při dodržení základních tematických okruhů.

Kdy

bude aktualizováno

Kde

Cena

Kurz je pro účastníky bezplatný.

Pro přihlášení kontaktujte koordinátorku programu.

Informace o kurzu

Kurz bude organizován ve formě čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků – celkem 32 hodin.

Úvodní sobota ve formě zážitkových aktivit účastníkům kurzu představí, o čem výcvik bude, lidově řečeno “do čeho jdou”.

V následujících třech sobotních setkáních účastníci kurzu obdrží “základní manuál” – informační text k jednotlivým tématům bezprostřední přípravy na manželství a popis vzorových konkrétních aktivit (obsahově viz Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR).

Povinnou součástí kurzu je také praktický výcvik v rámci skupinové přípravy na manželství nebo na některém z víkendů Kurzu partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.

Lektoři

Manželé Mgr. Milana Vykydalová (CRSP Brno) a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko z. s.), kteří (mimo jiné) vedli více než patnáct let Kurz partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Milana Vykydalová

tel.: +420 / 736 606 468
email: milana.vykydalova@centrum.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)