Pravidelná setkávání pro rozvedené

pravidelna-setkavani-pro-rozvedene

Zprostředkováváme pravidelná setkávání pro rozvedené, která nabízejí možnost společného sdílení, vzdělávání i podpory.

Procházíte (nebo jste si prošli) obdobím rozvodu či rozchodu a cítíte potřebu utřídit si myšlenky, načerpat novou sílu…

Pravidelná setkávání pro rozvedené

Nabízíme kurz Začít znovu, aneb jak dál po rozvodu a rozchodu.

Zúčastnit se také můžete  pravidelných setkání ve společenství Naděje.

Pojďme na chvíli zapomenout na shon všedních dní, načerpejme sílu od toho, který je Světlem a Vykupitelem, a připravme svá srdce na setkání.

Kurz Začít znovu

Zveme vás na kurz Začít znovu, aneb jak dál po rozchodu a rozvodu

Kdy & Kde

 • Vždy v pátek, 18.00–20.30 hod. 
 • Zasedací místnost CRSP, Biskupská 7 Brno

Termíny budou upřesněny:

 1. Tváří v tvář tomu, co se stalo
 2. Komunikace a řešení konfliktů
 3. Propuštění a odpuštění
 4. Vztahy s ostatními lidmi
 5.  Nový partnerský vztah
 6. Jdeme dál, i kdyby sami

Setkávání pro rozvedené ve společenství Naděje

Toto společenství se rekrutovalo na základě našich pravidelných, duchovních programů pro rozvedené.

Společenství je určeno pro všechny rozvedené, osamělé věřící muže a ženy, kteří mají potřebu se společně setkávat. 

Kdy & Kde

 • vždy v pátek, 18.00 – 20.30 hod.
 • 27.5., 24.6.2022
 • Zasedací místnost CRSP, Biskupská 7 Brno

Kontakt na koordinátora

Alena Marie Hanáková
e-mail: spolnadeje@seznam.cz

Co říkají účastníci

 • Aktualizováno.
 

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)