Máme otevřeno i pro seniory

Milí návštěvníci,

prostory CRSP jsou již od 1. 6. 2020 otevřené a my našim klientům s radosti oznamujeme, že  již běží naše skupinová setkání i terénní služba pro seniory

Chceme Vás však seznámit s několika opatřeními: 

  • Čtvrteční skupina je do odvolání přesunuta na středu v čase od 13.30 do 15.30 hod.
  • Během skupinových setkání dočasně nenabízíme žádné občerstvení, vč. kávy nebo čaje.
  • Při našich programech v Centru i v terénu je třeba mít zakryté ústa i nos.

Pevně věříme, že stanovená opatření se pro Vás nestanou překážkou při vzájemné spolupráci.

I nadále, a to až do 31. 8., budeme našim klientům posílat, popř. osobně předávat pracovní listy, pomocí nichž mohou klienti trénovat paměť a koncentraci. Tuto službu můžeme poskytovat díky příspěvku od Nadace Karel Komárek Family Foundation, které tímto děkujeme. (https://www.komarekfoundation.org/granty2020)

Ani v době pandemie jsme nezaháleli. O naší činnosti si klienti i široká veřejnost mohli přečíst článek v časopisu Respekt a v online týdeníku Povzbuzení, odborná veřejnost potom na webovém portále www.socialnipolitika.eu.

V nejbližší době také na našich webových stránkách www.crsp.cz naleznete zcela novou příručku s názvem Metodika zavádění reminiscence v organizaci, která vznikla v rámci projektu Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a probíhá v období 1. 9. 2018–31. 8. 2020.

Těšíme se na osobní setkání na některém z našich programů pro seniory.

Eva Vostálová a Marcela Nováková