Kurz Žák s ADHD v kolektivu třídy

Pedagogické pracovníky zveme na unikátní kurz Žák s ADHD v kolektivu třídy. Kurz kombinuje teoretické poznatky se sebezkušenostními prvky a sdílením kazuistik a je akreditovaný MŠMT.

Kurz Žák s ADHD v kolektivu třídy

Neklid a hyperaktivita výrazně ovlivňují školní práci dítěte i jeho vztahy s vrstevníky. Jak s tím ale pracovat? Vysvětlíme si procesy, které probíhají v třídním kolektivu, kde je dítě s ADHD (či jiný žák se speciálními vzdělávacími potřebami).

Účastníci kurzu získají dále informace o základech výchovného přístupu k dítěti s ADHD a seznámí se s možnostmi, jak dítě motivovat. 

Centrum pro rodinu a sociální péči se problematice rodin s neklidnými a hyperaktivními dětmi (ADHD) věnuje od roku 1999. Jsme v této oblasti jedna z nejzkušenějších organizací.