adhd-hadata

Háďata – přihlašování na rok 2022

Program pro neklidné a hyperaktivní děti ve věku 4–7 let a jejich rodiče – Háďata – právě spouští přihlašování na další dva běhy v roce 2022. 

Háďata 🤹‍♂️🤸‍♀️ Každý čtvrtek odpoledne!

Háďata je náš jedinečný a praxí ověřený pohybový program pro rodiče s dětmi předškolního věku, založený na principu pozitivního ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte. 

Termíny pro rok 2022:

  • leden až březen 2022: 6. 1.–31. 3.
  • duben až červen 2022: 7. 4.–23. 6.

Nezapomeňte se přihlásit včas 😉

adhd-hadata

Každý čtvrtek

16.30–19.00 hod.

Centrum pro rodinu a sociální péči se problematice rodin s neklidnými a hyperaktivními dětmi (ADHD) věnuje od roku 1999. Jsme v této oblasti jedna z nejzkušenějších organizací.

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)