Dovednosti pro život – seminář efektivní výchovy

Seminář Dovednosti pro život aneb jak naučit děti to, co budou fakt potřebovat 👍

Seminář Dovednosti pro život

Cílem rodičovství a výchovy je děti vypustit do života s důvěrou, že ho zvládnou.

Obsahem tohoto semináře je, na co, kdy a jak se zaměřit.

Možná s úlevou zjistíte, že spoustu věcí děláte zcela přirozeně … a třeba najdete nové podněty.

CRSP je držitelem registrované značky EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ® a je garantem vzdělávacího programu pro rodiče Kurz efektivního rodičovství.

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)