rozvod-a-zivot-v-cirkvi

Diecézní setkání pro rozvedené

Cítíte, že potřebujete duchovně načerpat a povzbudit po rozpadu manželství nebo dlouhotrvajícího vztahu? Diecézní setkání pro rozvedené Rozvod a život rozvedených v církvi nabízí bezpečný prostor pro sdílení a podporu v nelehké situaci.

Diecézní setkání pro rozvedené

Rozvod a život rozvedených v církvi nabízí zajímavé přednášky z psychologie a církevního práva, ale také možnost sdílení a duchovní podporu.

Pojďme na chvíli zapomenout na shon všedních dní, načerpejme sílu od toho, který je Světlem a Vykupitelem, a připravme svá srdce na setkání.

rozvod-a-zivot-v-cirkvi