Struktura organizace

Struktura organizace CRSP

Jak to u nás vypadá

Struktura organizace CRSP a seznam hlavních kontaktů.  Vedení organizace a jednotlivých sekcí v přehledném, grafickém znázornění. Seznam kontaktů níže.

struktura organizace

Hlavní kontakty – vedení organizace

Marcela Ondrůjová
Ředitelka organizace
Statutární zástupce
marcela.ondrujova@crsp.cz, tel.: 518 328 814

Ing. Eva Balcarová
Projektový a finanční manažer
eva.balcarova@crsp.cz, tel.: 518 328 815

Mgr. Kristina Kohoutová
Marketingový pracovník
kristina.kohoutova@crsp.cz, tel.: 518 328 815

Mgr. Tatiana Jopková
Vedoucí sekce služeb pro rodinu
tatiana.jopkova@crsp.cz, tel.: 518 328 816

Mgr. Miroslava Bořilová
Vedoucí sekce sociálních služeb
miroslava.borilova@crsp.cz, tel.: 518 328 817

Hana Lokosová
Vedoucí sekce provozu
hana.lokosova@crsp.cz, tel.: 518 328 815