Struktura organizace

Jak to u nás vypadá

Struktura organizace CRSP (více >> O nás) a seznam hlavních kontaktů. 

Vedení organizace a jednotlivých sekcí v přehledném, grafickém znázornění. Seznam kontaktů níže.

Hlavní kontakty – vedení organizace

Marcela Ondrůjová
Ředitelka organizace
Statutární zástupce
marcela.ondrujova@crsp.cz, tel.: 518 328 814

Ing. Daniela Mišunová
Projektový a finanční manažer
daniela.misunova@crsp.cz, tel.: 518 328 815

Mgr. Tatiana Jopková
Vedoucí sekce služeb pro rodinu
tatiana.jopkova@crsp.cz, tel.: 518 328 816

Mgr. Miroslava Bořilová
Vedoucí sekce sociální péče
miroslava.borilova@crsp.cz, tel.: 518 328 817

Hana Lokosová
Vedoucí sekce provozu
hana.lokosova@crsp.cz, tel.: 518 328 815