Struktura organizace

Jak to u nás vypadá

Struktura organizace CRSP (více >> O nás) a seznam hlavních kontaktů. 

Vedení organizace a jednotlivých sekcí v přehledném, grafickém znázornění. Seznam kontaktů níže.

Hlavní kontakty – vedení organizace

Mgr. Tatiana Jopková
Ředitelka organizace
Statutární zástupce
tatiana.jopkova@crsp.cz, tel.: 518 328 814

Ing. Žaneta Kalabusová
Projektový a finanční manažer
zaneta.kalabusova@crsp.cz, tel.: 518 328 815

Mgr. Ivana Štěpánková
Vedoucí Sekce služeb pro rodinu
ivana.stepankova@crsp.cz, tel.: 518 328 816

Marcela Ondrůjová
Vedoucí Sekce sociální péče
marcela.ondrujova@crsp.cz, tel.: 518 328 817

Hana Lokosová
Vedoucí Sekce provozu
hana.lokosova@crsp.cz, tel.: 518 328 815