Ochranné známky

Centrum pro rodinu a sociální péči je držitelem ochranné známky na službu podporující rodinu – FAMILY POINT místo pro rodinu® . Dále je držitelem ochranné známky služby TROJLÍSTEK sblížení tří generací® a značky EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ®

Know-how ke značce  FAMILY POINT místo pro rodinu®  je předáváno prostřednictvím licenčních smluv. Kromě kompletního balíčku služby zajišťujeme smluvním partnerům také trvalé metodické vedení. Více o jednotlivých službách se můžete dozvědět na www.familypoint.czwww.trojlistek.com. a www.efektivnirodicovstvi.cz

Služba nabízející rodinám zázemí pro péči o děti na veřejných místech. Zajistěte pro rodiny s dětmi místo pro péči o děti, nakrmení nebo hru a odpočinek.  Informujte rodiče o službách pro rodiny v daném regionu či lokalitě. Poskytněte rodinám základní poradenství. Prostřednictvím licenční smlouvy Vám předáme know-how a zajistíme trvalé metodické vedení.

Kontaktní osoba
Ing. Daniela Mišunová
e-mail: info@familypoint.cz
www.familypoint.cz

Služba propojující tří generace: rodiče, děti a zralé ženy.  Smyslem služby je navázání vztahu mezi rodinou a “náhradní babičkou”,  vzájemné obohacení a vyplnění míst, které druhé straně chybí. Chcete pomoci rodinám s dětmi jako “náhradní babička”? Máte zájem pomoci zralým ženám smysluplně trávit volný čas a zúročit jejich životní zkušenosti? Zapojením do služby můžete čerpat vzájemné mezigenerační obohacení.  

Kontaktní osoba
Eliška Slavíková 
e-mail: trojlistek@crsp.cz
www.trojlistek.com

Program nabízející rodičům (a nejen jim) vzdělávání v oblasti výchovy a práce s dětmi. Nabízíme kurzy Efektivního rodičovství a také semináře a workshopy z oblasti výchovy, komunikace a psychického vývoje dětí. Zaměřujeme se na zajímavá témata a aktuální trendy. Chcete lépe rozumět svým dětem i sobě? Pomůžeme Vám krok za krokem zvládat klasické i stále se opakující situace, do kterých se při výchově dětí dostáváte. To, co se naučíte v našich kurzech a seminářích, využijete nejen při výchově, ale i v dalších mezilidských vztazích.

Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Štěpánková
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz
www.efektivnirodicovstvi.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)