Ochranné známky

Centrum pro rodinu a sociální péči je držitelem ochranné známky na službu podporující rodinu – FAMILY POINT místo pro rodinu® . Dále je držitelem ochranné známky služby TROJLÍSTEK sblížení tří generací® a značky EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ®

Know-how ke značce  FAMILY POINT místo pro rodinu®  je předáváno prostřednictvím licenčních smluv. Kromě kompletního balíčku služby zajišťujeme smluvním partnerům také trvalé metodické vedení. Více o jednotlivých službách se můžete dozvědět na www.familypoint.czwww.trojlistek.com. a www.efektivnirodicovstvi.cz

Služba nabízející rodinám zázemí pro péči o děti na veřejných místech. Zajistěte pro rodiny s dětmi místo pro péči o děti, nakrmení nebo hru a odpočinek.  Informujte rodiče o službách pro rodiny v daném regionu či lokalitě. Poskytněte rodinám základní poradenství. Prostřednictvím licenční smlouvy Vám předáme know-how a zajistíme trvalé metodické vedení.

Kontaktní osoba
Mgr. Miroslava Bořilová
e-mail: info@familypoint.cz
www.familypoint.cz

Služba propojující tří generace: rodiče, děti a zralé ženy.  Smyslem služby je navázání vztahu mezi rodinou a “náhradní babičkou”,  vzájemné obohacení a vyplnění míst, které druhé straně chybí. Chcete pomoci rodinám s dětmi jako “náhradní babička”? Máte zájem pomoci zralým ženám smysluplně trávit volný čas a zúročit jejich životní zkušenosti? Zapojením do služby můžete čerpat vzájemné mezigenerační obohacení.  

Kontaktní osoba
Bohuslava Posoldová, DiS.
e-mail: trojlistek@crsp.cz
www.trojlistek.com

Program nabízející rodičům (a nejen jim) vzdělávání v oblasti výchovy a práce s dětmi. Nabízíme kurzy Efektivního rodičovství a také semináře a workshopy z oblasti výchovy, komunikace a psychického vývoje dětí. Zaměřujeme se na zajímavá témata a aktuální trendy. Chcete lépe rozumět svým dětem i sobě? Pomůžeme Vám krok za krokem zvládat klasické i stále se opakující situace, do kterých se při výchově dětí dostáváte. To, co se naučíte v našich kurzech a seminářích, využijete nejen při výchově, ale i v dalších mezilidských vztazích.

Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Štěpánková
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz
www.efektivnirodicovstvi.cz

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)