Beseda “S dětmi o intimitě a vztazích”

Opět a velmi rádi se zapojujeme do kampaně Brněnské dny pro zdraví, tentokrát s besedou na třaskavé téma S dětmi o intimitě a vztazích. Přijďte k nám do CRSP besedovat se spoluautorkou knihy Děti to chtěj vědět taky Dagmar Krišovou.

S dětmi o intimitě a vztazích

Kdy začíná sexuální výchova a co vše je jejím obsahem?

Jak na všetečné otázky dětí, jaké dětem pořídit knížky a co když se děti neptají?

Beseda s Dagmar Krišovou, spoluautorkou knihy Děti to chtěj vědět taky, o tom, jak s dětmi v předškolním věku mluvit o intimních tématech.

Beseda se koná v rámci Brněnských dnů pro zdraví 2023.

Přítomnost dětí je srdečně vítána!

13. 6. 2023

16.00–17.00 hod.

CRSP, Biskupská 7, Brno

Společenský sál

V Centru pro rodinu a sociální péči nabízíme v rámci preventivních programů pro školy cyklus přednášek na podporu zdravých vztahů a prevenci rizikového sexuálního chování u dospívajících – Zaostřeno na zdravé vztahy.