Newsletter CRSP

ikona vztahyNabídka pro páry na Vysočině, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek

Večery pro snoubence

V rámci 7 večerních setkání formou interaktivních přednášek a práce ve skupině i v párech, budete mít společný prostor probrat a promyslet témata úzce související s životem v křesťanském manželství.

Snoubencům se věnují manželské páry, které jsou ochotné na příkladech vlastních životních příběhů rozvinout jednotlivá témata. Okruhy témat se týkají nejen rozdílů mezi mužem a ženou, vztahů nové rodiny k rodičům, přátelům, společného plánování času, zdravého sebevědomí, ale i potřeby odpuštění ve vztahu, důležitosti sexuality a budoucího rodičovství. To vše v kontextu manželského slibu.

Tématické večery se obvykle konají jednou týdně v předem dohodnutých dnech - podle možností zúčastněných. Jednotlivá setkání na sebe navazují, nutná účast celého páru. Příprava snoubenců je zdarma s možností dobrovolného příspěvku na materiál a režii.

Kurz se koná 2× ročně nebo dle potřeby účastníků. Na kurz je nutné se předem přihlásit.

Kurz v Jihlavě

probíhá od 9. 3. 2016 (v 18.00 hod.)

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží, Kosmákova 45, Jihlava, Konvent minoritů

závěr kurzu - konec dubna 2016

Přípravy, které proběhly:

Kurz v Křižanově, od 15. 1. 2016

fara Římskokatolické farnosti Křižanov, Benešovo nám. 194

závěr kurzu - konec února 2016

Kurz v Jihlavě, od 23. 9. 2015

učebna Konventu bratří minoritů v Jihlavě, vstup Kosmákova 45

závěr kurzu - polovina listopadu 2015