Newsletter CRSP

Základní informace

Příprava je určena pro páry, které jsou ochotny věnovat přípravě na manželství něco navíc, a sice svůj čas. Odměnou jim pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace, spokojeného manželství.

Přípravu na manželství je možné absolvovat buď ve skupině nebo samostatně – pouze pro jeden pár:

  • skupinová příprava na manželství probíhá v daných termínech ve skupině min. 2 až max. 8 párů
  • skupinová příprava s individuálními termíny - pro páry, kterým z časových důvodů nevyhovují vypsané termíny 
  • individuální - pouze pro jeden pár, lze ji zahájit vždy, čas pro jednotlivá setkání se může ladit optimálně pro daný pár
 

Sdílet na signálech