Newsletter CRSP

Základní informace

Příprava je určena pro páry, které jsou ochotny věnovat přípravě na manželství něco navíc, a sice svůj čas. Odměnou jim pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace, spokojeného manželství.

Přípravu na manželství je možné absolvovat buď ve skupině nebo samostatně – pouze pro jeden pár:

  • skupinová příprava na manželství je možná tehdy, naplní-li se minimální počet zájemců – dva páry
  • individuální přípravu na manželství lze zahájit vždy. Čas pro jednotlivá setkání se může ladit optimálně pro daný pár

Na tento program můžete přispět libovolnou částkou prostřednictvím darovacího formuláře.

Sdílet na signálech