Newsletter CRSP

Základní informace

Příprava je určena pro páry, které jsou ochotny věnovat přípravě na manželství něco navíc, a sice svůj čas. Odměnou jim pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace, spokojeného manželství.

Přípravu na manželství je možné absolvovat buď ve skupině nebo samostatně – pouze pro jeden pár:

  • skupinová příprava na manželství je možná tehdy, naplní-li se minimální počet zájemců – dva páry
  • individuální přípravu na manželství lze zahájit vždy. Čas pro jednotlivá setkání se může ladit optimálně pro daný pár
 

Sdílet na signálech