Klub sólo rodičů s poradenstvím

family-2592715_1920

Klub sólo rodičů s poradenstvím

Klub sólo rodičů s poradenstvím je otevřená podpůrná skupina moderovaná rodinným poradcem a odborníkem na danou tematiku, určená pro všechny, kteří procházejí či si prošli zátěžovou situací, kterou přináší rozchod, rozvod, opuštění partnerem. Klub sólo rodičů je tu pro všechny, kteří se obtížněji vyrovnávají se svojí situací a vyžadují dlouhodobou podporu, nasměrování, sdílení, doprovázení v překonávání jejich specifických potíží. 

Setkávání jsou určena všem, kteří se ocitli sami na výchovu dětí (nebo např. mají po rozvodu děti ve střídavé péči a komunikace s bývalým partnerem je problematická). Všem, kteří hledají podporu v obtížné životní situaci, jež je pro ně nová a nejistá. V klubu sólo rodičů můžete tuto podporu získat, a to díky sdílení vašeho příběhu, či těžkostí či otázek s ostatními účastníky, tak díky podpoře a odbornému vedení psychologa, který skupinu vede. Témata klubového setkání se vždy týkají problematiky neúplných rodin.

Kdy

 • 1× za 14 dní, vždy pondělí 16.30–18.30 hod.
  (mimo letní prázdniny)

Kde

Zasedací místnost, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena

zdarma
doporučený dobrovolný příspěvek 50 Kč

Přihlášení na setkání

Na klubová setkání je třeba se předem přihlásit:

Termíny a témata

 • Rozchod partnerů s sebou přináší mnoho změn, změny s sebou přinášejí mnoho emocí a stresu.
 • Co je to stres, k čemu nám slouží?
 • Jak stres souvisí s emocemi, komunikací?
 • Jak může zátěž ovlivnit naše zdraví – psychosomatické souvislosti
 • Čeho si všímat, kdy vyhledat odbornou pomoc
 • Jak se o sebe můžu postarat, čeho se vyvarovat
 • Základní komunikační principy
 • Čtyři uši – na co v komunikaci zaměřujeme svoji pozornost
 • Komunikační styly – proč si někdy nerozumíme?
 • Komunikace a emoce
 • Proč je těžké se domluvit?
 • Komunikace s „nepřítelem“?
 • Styly řešení konfliktů
 • Jak v těchto náročných situacích zvládnout emoce?
 • Rozvod jako spouštěč sebekritiky
 • Pocity viny, méněcennosti
 • Ztráta sebevědomí, sebejistoty, jistoty
 • Jak s dětmi mluvit o rozvodu?
 • Jak věk dětí ovlivňuje vnímání rozvodu?
 • Nejen v průběhu rozvodu, ale i po rozvodu si někdy můžeme všímat toho, že se děti chovají jinak ( „zlobí“).
 • Jak porozumět problematickému chování dětí
 • Jak předcházet neporozuměním a konfliktům.
 • Jak neposilovat „nevhodné“ chování.
 • Smutek ze ztráty partnera, truchlení, pocity viny vůči dětem
 • Jak se se ztrátou vyrovnat?
 • Pocit viny jako špatný rádce ve výchově.
 • Nastavení nových pravidel fungování ve vztahu, který sice skončil, ale stále zůstáváme rodiči našich dětí
 • Rozvod jako nový začátek.
 • Kam potřebuju dojít?
 • Co je potřeba ještě opustit, s čím se rozloučit?
 • Jak se tam můžu dostat?
 • Kde mohu dočerpat síly?

Nabízíme také

Třídílný kurz Na rozcestí pro osoby v předrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci, rodičům, kteří se aktuálně těžko vyrovnávají s novou životní situací a potřebují se zorientovat. 

Dětský klub Klubíčko

Souběžně s konáním Klubu sólo rodičů probíhá pracovně výchovná činnost s dětmi v dětském klubu Klubíčko. Aktivita probíhá hravou formou pod vedením sociální pracovnice, která současně reaguje na individuální potřeby dětí.

Dětský klub Klubíčko je určený dětem rodičů, kteří se účastní Klubu sólo rodičů nebo kurzu Na rozcestí. Účast v Klubíčku je zdarma.

Na každé setkání je třeba dítě přihlásit u koordinátora programu. 

Poradenství

Před každým setkáním je možnost využít individuální poradenství, které probíhá vždy v čase 15.00–16.00 hod.

Na termín je třeba se přihlásit předem u koordinátorky programu.

Lektor

Mgr. Dora Lukášová Salaquardová
(psycholog, psychoterapeut, rodinný poradce, ve své praxi
se zaměřuje na poradenskou a vzdělávací činnost)

Kontakt na koordinátora

Mgr. et Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
email: ivana.stepankova@crsp.cz

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti!

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás