Metodiky pohybových aktivit

Metodiky pohybových aktivit nejen pro pedagogické pracovníky

Metodiky pohybových aktivit spadají do výukového vzdělávání pro práci s cílovou skupinou rodiče s dětmi a pro práci s dětmi. Je určeno pedagogickým pracovníkům v mateřských školách, centrech volného času, domů dětí a mládeže, dále také pracovníkům rodinných a mateřských center a dalších zařízení.

Hlásit se ale mohou i zájemci z řad široké veřejnosti.

Facebook
Google+
http://www.crsp.cz/poradame/kurzy-a-vzdelavani/metodiky-pohybovych-aktivit">
Follow by Email
RSS
Twitter