Newsletter CRSP

Etický kodex CRSP

Stanovy CRSP

Organizační řád CRSP

Organizační struktura CRSP

Pravidla stížností pro uživatele

Pravidla pobytu v prostorách CRSP

Storno podmínky CRSP

Memorandum o spolupráci při podpoře rodiny v Jihomoravském kraji

Dokumenty sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SASR)

Informace pro zájemce a uživatele SASR

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování SASR

Pravidla podání stížností pro děti