Newsletter CRSP

Základní informace

Výcvik lektorů pro vedení zážitkového Kurzu přípravy na manželství

Kdo se může kurzu zúčastnit?

Manželský pár (délka manželství nejméně osm let), přičemž alespoň jeden z manželů musí být absolventem vzdělání obsahujícího alespoň základy psychologie, např. psychologie, sociologie, zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální pedagogika, pedagog volného času, řízení lidských zdrojů, vzdělávání dospělých, atd. Manželský pár předloží kopii dokladů o vzdělání a doporučení místního duchovního správce. Pokud by měl o kurz zájem kněz, je to možné, je však třeba dopředu počítat s tím, že u párových aktivit bude pouze pozorovatelem.

Termín:

4. 11. • 25. 11. 2017 • 6. 1. • 27. 1. 2018

vždy sobota 9–18.00 hod.

Kde: CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena:

Kurz je pro lektory bezplatný

Lektor: Lektory kurzu budou manželé Mgr. Milana Vykydalová (CRSP Brno) a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko z. s.), kteří již více než deset let vedou Kurz partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.