Newsletter CRSP

Základní informace

Pro tuto cílovou skupinu nabízíme dva spolu související, ale nikoliv na sobě závislé kurzy. Základní seminář a workshop není nutné absolvovat pospolu ani v doporučeném pořadí. Je možné si je rozložit nebo se zúčastnit pouze jednoho z nich. 

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MŠMT - 7792/2017-2-286.


I. ZÁKLADNÍ KURZ

Interaktivní lektorský kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin pro zájemce o vedení kroužků pohybových her rodičů s kojenci a batolaty ve věku od 6 měsíců do 3 let, pedagogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod.

Kurz nabízí souhrn teoretických poznatků, praktických dovedností  a názorných ukázek různých pohybových her a aktivit vhodných pro děti v těchto věkových kategoriích. Účastníci se seznámí s jednoduchými nenátlakovými hrami, respektujcími vývojové fáze dítěte. Jejich cílem je podporovat zdokonalování pohybových dovedností dětí a přispívat k jejich zdravému fyzickému, psychomotorickému a psychosociálnímu vývoji.

II. WORKSHOP

Praktický workshop v rozsahu 4 vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků pohybových her rodičů s kojenci a batolaty ve věku od 6 měsíců do 3 let, pedagogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod.

Svým obsahem a zaměřením přímo navazuje na základní kurz, ale jeho předchozí absolvování není podmínkou. Na tomto kurzu nezískáte nové teoretické poznatky, ale prohloubíte a zdokonalíte své praktické dovednosti. Lektorky předvedou své lekce, které sami na sobě vyzkoušíte. Ve spolupráci  s ostatními účastníky budete mít možnost připravit, konzultovat a hodnotit své nápady.

 

Termín:

I. - 25.11.2017 (KURZ JE V TUTO CHVÍLI OBSAZEN)

II. - 26.11.2017

Kde: Společenský sál CRSP - Josefská 1, BRNO

Cena:

I. - 1 500 Kč / 62 €

II. - 800 Kč / 34 €

I. + II. - 2 000 Kč / 82 €

Lektor: Mgr. Karla Večeřová • Tereza Boháčová, DiS. • Mgr. Hana Filipová

Obsah kurzu:

 • psychomotorický vývoj kojence
 • manipulace s kojenci, poznámky k aktivnímu nošení
 • vhodné pohybové aktivity s kojenci
 • psychomotorický vývoj batolete
 • pohybové aktivity vhodné pro batolata
 • stavba hodiny, příprava, ukázková hodina
 • nářadí, hry s náčiním a dalšími pomůckami
 • cviky a hry s písničkami a říkadly
 • doporučené vybavení herny/tělocvičny
 • zásady bezpečnosti
 • doporučená literatura