Newsletter CRSP

Základní informace

Interaktivní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků cvičení s předškolními dětmi, pedaogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod. Nabízí teoretické poznatky, potřebné rady a praktické ukázky práce s touto cílovou skupinou.

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MŠMT - 8039/2015-2-232.

Termín:

11. 11. 2017

Kde: Společenský sál, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena:

 1 500 Kč / 62 €

Lektor: Mgr. Hana Pešatová • Mgr. Hana Filipová