Newsletter CRSP

Základní informace

Interaktivní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků cvičení s předškolními dětmi, pedaogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod. Nabízí teoretické poznatky, potřebné rady a praktické ukázky práce s touto cílovou skupinou.

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MŠMT - 8039/2015-2-232.

Termín:

21. 4. 2018

(9.00 - 16.30 hod.)

Kde: Společenský sál, CRSP, Josefská 1, Brno

Cena:

 1 500 Kč / 65 €

Lektor: Mgr. Hana Pešatová • Mgr. Hana Filipová