Newsletter CRSP

Základní informace

Interaktivní cvičitelský kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je určený zájemcům o vedení kroužků cvičení rodičů s dětmi ve věku 3–6 let. Nabízí teoretické poznatky, potřebné rady a praktické ukázky práce s touto cílovou skupinou.

Kurz doplňuje vysokoškolskou metodologii o poznatky potřebné pro práci s touto cílovou skupinou. Lektorky mají bohaté zkušenosti z praxe. Účastníci získají inspiraci k přípravě cvičebních hodin poskytujících rodičům i dětem dostatek podnětů pro zdravý pohyb, společně trávený čas a sdílení společných zážitků a emocí.

Termín:

Kurz v tuto chvíli není vypsán

Kde: Společenský sál CRSP - Josefská 1, Brno

Cena:

1 000 Kč / 42 €

Lektor: JUDr. Lenka Sazečková • Mgr. Dana Skřičková

Obsah kurzu:

  • stavba hodiny, příprava
  • přehled dovedností dětí od 3 let věku výše
  • bezpečnost, dopomoc a záchrana
  • zdravotní cviky
  • názvosloví
  • cvičení s náčiním
  • cvičení na nářadí
  • cviky s říkadly, básničkami a písničkami