Newsletter CRSP

Základní informace

Interaktivní seminář v délce šest vyučovacích hodin je určen zejména pedagogům mateřských škol, volnočasových center a lektorkám cvičení s dětmi ve věku 3–6 let.

 

Seminář je akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MŠMT - 14168/2017-1-541.

I. Cvičení s overbally, cvičení s netradičními pomůckami

Zaměřuje se na zvládnutí bezpečné a podnětné práce s owerbally a netradičními pomůckami s přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny. Nabízí inspiraci k přípravě hodin motivovaných do cvičebních jednotek pro období jara.

Termín:

Podzim 2018

Kde: Společenský sál, Biskupská 7, Brno

Cena:

950 Kč / 42 €

Lektor: Mgr. Hana Filipová • Mgr. Hana Pešatová

Obsah kurzu:

Cvičení s overbally

 • zásobník cviků na měkkém míči
 • cviky ve stoje, v sedu na míči, v lehu na břiše, v lehu na zádech)ostatní

Cvičení s netradičními pomůckami

 • cvičební hodina s netradičním náčiním
 • příklady netradičních pomůcek a možnosti jejich využití

Motivace obdobím jara

 • cviky s básničkami, písničkami a říkadly
 • cvičební hodina motivavaná obdobím jara

II. Cvičení s padákem, cvičení na balančních míčích

Zaměřuje se na zvládnutí bezpečné a podnětné práce s padákem a balančními míči s přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny. Nabízí inspiraci k přípravě hodin motivovaných obdobím podzimu a zimy.

Termín:

neděle 22. 4. 2018

(9.00 - 15.00 hod.)

Kde: Společenský sál, CRSP, Josefská 1, Brno

Cena:

950 Kč / 42 €

Lektor: Mgr. Hana Filipová • Mgr. Karla Večeřová  • Mgr. Hana Pešatová

Obsah kurzu:

Cvičení s padákem

 • stavba hodiny s využitím padáku
 • zásady bezpečnosti při cvičení s pomůckou
 • motivace, náměty ke cvikům

Cvičení na balančním míči

 • orientace při výběru pomůcky, výhody
 • zásady bezpečného cvičení s pomůckou, únava
 • držení těla, správný sed
 • zásobník cviků

Motivace hodiny obdobím podzimu a zimy

 • cviky s básničkami, písničkami a říkadly

III. Rozvoj koordinace a rovnováhy, cvičení a hry v přírodě

Cílem semináře je zvládnutí bezpečné a podnětné práce při přípravě různých typů her a pohybových aktivit ve volné přírodě se skupinami dětí od 3 let. Doplňuje nebo prohlubuje kvalifikaci účastníků tak, aby získali inspiraci pro přípravu vlastních akcí, zvládli plnit vzdělávací, socializační, organizační a další kompetence při práci s dětmi. Umožňuje zvyšování profesní způsobilosti pro výše uvedené činnosti nejen obsahem kurzu, ale i vzájemným předáváním nápadů, myšlenek a zkušeností.

Termín:

sobota 26. 5. 2018

(9.00 - 15.00 hod.)

Kde: Společenský sál, CRSP, Josefská 1, Brno

Cena:

950 Kč / 42 €

Lektor: Mgr. Hana Filipová • Mgr. Hana Pešatová

Obsah kurzu:

Hry v přírodě

 • zásady bezpečnosti
 • herní celky
 • zásobník jednoduchých her

Olympiády

 • klasické disciplíny
 • disciplíny netradičních olympiád

Pokladové hry

 • pokladové hry pro nejmenší
 • terénní hry s motivem
 • pokladové hry pro smíšené skupiny