Newsletter CRSP

Základní informace

Interaktivní seminář v délce šest vyučovacích hodin je určen lektorkám cvičení s dětmi ve věku 3–6 let.

Hlásit se mohou učitelky MŠ,  pedagogičtí pracovníci z CVČ, DDM, MC a další zájemci z řad široké veřejnosti.

Seminář je akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MŠMT - 14168/2017-1-541.

I. Cvičení s overbally, cvičení s netradičními pomůckami

Zaměřuje se na zvládnutí bezpečné a podnětné práce s owerbally a netradičními pomůckami s přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny. Nabízí inspiraci k přípravě hodin motivovaných do cvičebních jednotek pro období jara.

Termín:

6. a 13. 12. 2017 - KURZ JE MIMOŘÁDNĚ ROZDĚLEN NA DVĚ POLOVINY

vždy od 8.30 do 11.30 hodin

Kapacita kurzu je pro účastníky mimo Mateřský klub Ovečka OMEZENA

Kde: Mateřský klub Ovečka Újezd u Brna

Cena:

950 Kč / 40 €

Lektor: Mgr. Hana Filipová • Mgr. Hana Pešatová

Obsah kurzu:

Cvičení s overbally

 • zásobník cviků na měkkém míči
 • cviky ve stoje, v sedu na míči, v lehu na břiše, v lehu na zádech)ostatní

Cvičení s netradičními pomůckami

 • cvičební hodina s netradičním náčiním
 • příklady netradičních pomůcek a možnosti jejich využití

Motivace obdobím jara

 • cviky s básničkami, písničkami a říkadly
 • cvičební hodina motivavaná obdobím jara

II. Cvičení s padákem, cvičení na balančních míčích

Zaměřuje se na zvládnutí bezpečné a podnětné práce s padákem a balančními míči s přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny. Nabízí inspiraci k přípravě hodin motivovaných obdobím podzimu a zimy.

Termín:

Kurz v tuto chvíli není vypsán

Kde: Společenský sál, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena:

950 Kč / 40 €

Lektor: JUDr. Lenka Sazečková • Mgr. Dana Skřičková

Obsah kurzu:

Cvičení s padákem

 • stavba hodiny s využitím padáku
 • zásady bezpečnosti při cvičení s pomůckou
 • motivace, náměty ke cvikům

Cvičení na balančním míči

 • orientace při výběru pomůcky, výhody
 • zásady bezpečného cvičení s pomůckou, únava
 • držení těla, správný sed
 • zásobník cviků

Motivace hodiny obdobím podzimu a zimy

 • cviky s básničkami, písničkami a říkadly

III. Cvičení a hry v přírodě

Cílem tohoto semináře je zvládnutí bezpečné a podnětné práce s rodiči a dětmi v přírodě. Nabízí spoustu námětů ke hrám inspirovaným prostředím a pohádkovými motivy, příklady tradičních e netradičních olympiád a herních celků.

Termín:

Kurz v tuto chvíli není vypsán

Kde: Společenský sál, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena:

950 Kč / 40 €

Lektor: JUDr. Lenka Sazečková • Mgr. Dana Skřičková

Obsah kurzu:

Hry v přírodě

 • zásady bezpečnosti
 • herní celky
 • zásobník jednoduchých her

Olympiády

 • klasické disciplíny
 • disciplíny netradičních olympiád

Pokladové hry

 • pokladové hry pro nejmenší
 • terénní hry s motivem
 • pokladové hry pro smíšené skupiny