Newsletter CRSP

Základní informace

Interaktivní kurz první pomoci dětem je vhodný pro pedagogické pracovníky, pracovníky různých prorodinných zařízení, lektory kroužků pro děti, rodiče, chůvy a všechny, kdo zodpovídají a mají v péči děti.

Je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Délka kurzu je 6 vyučovacích hodin. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termín:

Vždy v čase 15.00–20.30 hod.

 • čtvrtek 14. 6. 2018
Kde: Klubový sál, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena:

650 Kč

Lektor: Mgr. Hana Filipová 

Obsah kurzu:

 1. Základy první pomoci

  • definice první pomoci
  • seznam důležitých telefonních čísel, typy záchranných složek a rozdíly v poskytovaných službách
  • co je třeba ohlásit při volání na tísňovou linku
  • zásady bezpečnosti a ochrany poskytovatele první pomoci
  • algoritmus poskytování první pomoci
  • důležité informace o zdravotním stavu svěřeného dítěte
  • bezpečná úprava prostor pro pobyt a hry dětí
  • dětské ochranné pomůcky pro prevenci úrazů
 2. Názorné ukázky úrazů a způsobu jejich ošetření, prevence

  • odřeniny
  • poranění pohybového aparátu (zhmoždění, podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny
  • krvácení (vnitřní, vnější, tepenné, žilní, vlásečnicové, z nosu, z ucha, cizí těleso v ráně)
  • popáleniny, opařeniny
  • vdechnutí cizího tělesa
  • pád z výšky, poranění hlavy a páteře
  • poranění oka
  • poranění zubů a ústní dutiny, vyražení zubu
 3. Praktický nácvik

  • stabilizovaná poloha
  • kardiopulmonální resuscitace kojence
  • kardiopulmonální resuscitace dítěte ve stáří 1–8 let
  • kardiopulmonální resuscitace dítěte nad 8 let a dospělého