Newsletter CRSP

Vzdělávací program pro rodiče, jehož cílem je praktický nácvik řešení nejčastějších problémových situací, se kterými se rodiče při výchově svých dětí setkávají. Poskytuje rodičům podporu a pomoc při zvládání výchovných postupů, jež by vedly k dobrému fungování vztahu rodič – dítě a k celkovému pocitu spokojenosti v rodině.

Program tvoří devět lekcí, ve kterých jsou probírány základní principy efektivní výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného života.

Skupina 12–15 rodičů bez dětí se schází na pravidelných dvouapůlhodinových setkáních nejlépe jedenkrát za 14 dní. Existuje i intenzivní víkendová varianta kurzu.


CRSP je držitelem registrované značky Efektivní rodičovství a je garantem vzdělávacího programu pro rodiče Kurz efektivního rodičovství.

Ucelenou nabídku rodičovského vzdělávání včetně možností přihlášení naleznete na našem webu

www.efektivnirodicovstvi.cz