Newsletter CRSP

Základní informace

Pohybové hry pro rodiče s kojenci ve věku cca do 9 měsíců (děti leží, otáčejí se, ale ještě nelezou).

Lekce jsou zaměřené na rozvoj pohybových dovedností dětí, ale i sociálních a poznávacích schopností.

Děti se zapojují podle vlastního tempa do aktivit plných písniček, dětských říkánek a her, seznamují se s různými cvičebními pomůckami.

Aktivity jsou doplněny povídáním o daném období dítěte a jeho psychickém a motorickém vývoji.

Termín:

Středa 10.30–11.30 hod.

14. 2. 2018–20. 6. 2018

Kde: Společenský sál, CRSP, Josefská 1, Brno

Cena:

1520 Kč (19 lekcí) 1 lekce 60 minut

Jednorázová zkušební lekce = 100,- Kč. V případě, že se rozhodnete v kurzu pokračovat, tato částka Vám bude odečtena z ceny kurzovného.

Lektorka: Mgr. Lenka Němcová