Newsletter CRSP

Basic information /Základní informace

Morning physical activities for parents / grandparents with children aged 2–5 years.
Healthy movement appropriate to the age and abilities of the child, activity in a group of children, parents and grandparents, practicing focus on an activity.
We use both traditional and non-traditional exercise equipment, tools and healthy exercise elements.
Exercise can be a source of inspiration and new ideas on how to help your child's proper development.
The program is taught in English language and designed for english and also czech speaking parents / grandparents.

Dopolední pohybové hry pro rodiče (prarodiče) s dětmi ve věku 2–5 let.
Zdravý pohyb přiměřený věku a schopnostem dítěte, práci v kolektivu dětí, rodičů a prarodičů, nácvik soustředění se na danou činnost.
Využíváme tradiční i netradiční cvičební pomůcky, nářadí i prvky zdravotního cvičení.
Cvičení pro Vás může být zdrojem inspirace a nových nápadů, jak napomoci správnému vývoji svého dítěte.
Program je vedený v anglickém jazyce a je určen pro anglicky i česky mluvící rodiče / prarodiče.

Date:

Tuesday, 10.30–11.30 a.m.

Oct 3 2017 – Jan 23 2018

 

Termín:

Úterý 10.30–11.30 hod.

3. 10. 2017–23. 1. 2018

Where: Společenský sál, CRSP, Josefská 1, Brno   Kde: Společenský sál, CRSP, Josefská 1, Brno

Price:

90 CZK / 1 lesson (60 minutes)

Payment for a whole semester 1350 CZK (15 lessons)

The last lesson will be on 10/31/2017

THE COURSE IS CANCELED

 

Cena:

90 Kč / 1 lekce (60 minut)

Platba za celé pololetí 1350 Kč (15 lekcí)

Poslední lekce proběhne 31.10. 2017

KURZ JE ZRUŠEN 

Tutor: Daniela Müllnerová Lektor: Daniela Müllnerová