Newsletter CRSP

Základní informace

Je aktivita určená pro děti rodičů, kteří se účastní Klubu sólo rodičů nebo kurzu Na rozcestí.

Činnost s dětmi probíhá hravou formou pod vedením sociální pracovnice, která současně reaguje na individuální potřeby dětí.

Dětský klub Klubíčko probíhá vždy souběžně v době konání Klubu sólo rodičů a kurzu Na rozcestí a na každé klubové setkání je třeba dítě přihlásit.

Lektor:

Tereza Kubešová